Lediga tjänster

ARAs lediga tjänster annonseras i statens egna elektroniska rekryteringssystem, Valtiolle.fi. Se våra lediga arbetsplatser.

Lediga tjänster i ARA (valtiolle.fi)

  • Inspektör för behandling av ansökningar
    Målet med regeringsprogrammet är ett hållbart samhälle där bland annat koldioxidavtrycket för bostäder och byggande minskas. ARA implementerar det statliga programmet genom att bevilja reparationsbidrag till personkunder och till organisationskunderna. Renoveringsbidrag förbättrar bland annat energieffektiviteten i befintlig byggnadsbestånd och stödjer ett hälsosamt och säkert boende hemma. Gruppen för reparationsunderstöd ansvarar bland annat för handläggningen av ansökningar om reparationsunderstöd och för uppföljningen av hur anslagen använts. Gruppen ansvarar även för anvisningar och handledning av stöden, för kommunikation och samarbete mellan intressenter. Vi söker nu ytterligare bekräftelse brådskande för behandling av ansökningar om reparationsstöd! Inspektörens uppgifter omfattar kundbetjäning för personkunderna av hög kvalitet och i rätt tid, handläggning av ansökningarna om reparationsunderstöd och beredning av understödsbidragen för beslutsfattande. Dessutom ingår kundrådgivning och information om understöden i uppgiften. Inspektören deltar även vid behov i andra uppgifter inom Gruppen för reparationsunderstöd. Sakkunniguppgiften placeras inom tjänsteområdet Finansiering i Gruppen för reparationsunderstöd. Tjänsten är gemensam inom ämbetsverket. För tjänsten kan en 6 månaders prövotid stipuleras.
  • Överinspektör för behandling av ansökningar
    Målet med regeringsprogrammet är ett hållbart samhälle där bland annat koldioxidavtrycket för bostäder och byggande minskas. ARA implementerar det statliga programmet genom att bevilja reparationsbidrag till personkunder och till organisationskunderna. Renoveringsbidrag förbättrar bland annat energieffektiviteten i befintlig byggnadsbestånd och stödjer ett hälsosamt och säkert boende hemma. Gruppen för reparationsunderstöd ansvarar bland annat för handläggningen av ansökningar om reparationsunderstöd och för uppföljningen av hur anslagen använts. Gruppen ansvarar även för anvisningar och handledning av stöden, för kommunikation och samarbete mellan intressenter. Vi söker nu ytterligare bekräftelse för behandling av ansökningar om reparationsstöd! Överinspektörens uppgifter omfattar kundbetjäning för person- och organisationskunderna av hög kvalitet och i rätt tid. Huvudfokus för arbetet är handläggning av ansökningarna om reparationsunderstöd och beredning av understödsbidragen för beslutsfattande. Dessutom ingår kundrådgivning och information om understöden i arbetet. Överinspektör deltar också vid behov andra uppgifter inom Gruppen för reparationsunderstöd (till exempel utvecklings- och träningsuppgifter, förberedelse av instruktioner). Sakkunniguppgiften placeras inom tjänsteområdet Finansiering i Gruppen för reparationsunderstöd. Tjänsten är gemensam inom ämbetsverket. För tjänsten kan en 6 månaders prövotid stipuleras.
Publicerad 6.3.2013 kl. 14.52, uppdaterad 23.3.2017 kl. 10.18