ARAs publikationer

ARA publicerar  rapporter och andra publikationer huvudsakligen på finska. På de här sidorna kan du hitta sammandrag av några rapporter på svenska. 

Miljöförvaltningens ämbetsverk publicerar serier under namnet Rapporter. På så sätt publicerats ARAs rapporter under serienamnet Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja (Rapporter av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet).  

En del av handböcker och rapporter kommer ut i miljöförvaltningens serier, bland annat i serien Miljön i Finland. ARA också publicerar publikationer som särpublikationer.

ARAs webbpublikationer i HELDA

Miljöförvaltningens digitala seriepublikationer sparas i Helsingfors universitets öppna digitala arkiv HELDA. HELDA betjänar enligt principen om öppenhet med material som produceras med offentliga skattemedel. Publikationen får en permanent webbadress eller en s.k. handle-link i HELDA.

Alla publikation finns även på webbplatsen ara.fi.

Publicerad 15-02-2013 kl. 13.53, uppdaterad 17-08-2023 kl. 8.47