Hyresuppgifter om dem som får allmänt bostadsbidrag från FPA

Statistiken innehåller de kommunspecifika medelhyrorna (€/m2/mån) för mottagarna av allmänt bostadsbidrag från FPA som bor i ARA-bostäder och i fritt finansierade hyresbostäder. Hyresuppgifterna bygger på FPA:s statistikregister som innehåller uppgifter om de totala hyrorna för bostäderna och deras ytor samt om utbetalat bostadsbidrag.

Hyran per kvadratmeter har räknats ut som ett vägt medelvärde av bostadsytan. I hyran ingår inte vattenavgifter eller andra kostnader. Förutom medelhyrorna innehåller statistiken även uppgifter om hyresavtalens antal, bostadsbidragets genomsnittliga antal (€/mån.) och lägenheternas medelstorlek (m2).

I materialet har man specificerat dem som får allmänt bostadsbidrag från FPA och bor i ARA-bostäder och i fritt finansierade hyresbostäder. I ARA-bostäderna ingår bostadsrätts- och delägarbostäder (andel ca 2 %).  Alla kommuner i Fastlandsfinland är med i materialet.

 
Från och med 2015 innehåller statistiken följande:

 • ARA-finansierade och fritt finansierade medelhyror
  • Alla
  • Ettor
  • Tvåor
  • Trerummare och större
 • Fritt finansierade gamla (> 12 mån.) och nya (< 12 mån.) hyresavtal
  • Alla
  • Ettor
  • Tvåor
  • Trerummare och större

 

Publicerad 28-07-2015 kl. 13.07, uppdaterad 11-08-2023 kl. 14.44