Understöd för undersökning av en byggnads skick och för planering av grundliga förbättringar

Avustuksen hakija -ikoni

Vem kan söka

Personkunder och samfund.

Avustuksen suuruus -ikoni

Understöds storhet

Högst 50 % av de godtagbara och genomförda kostnaderna.

 

Understöden är dels avsedda för undersökning av skicket på bostäder och bostadsbyggnader som är fukt- och mikrobskadade och har inomhusluftproblem samt dels avsedda för planeringskostnaderna när det gäller grundliga förbättringar av sådana byggnader.

Målet är att främja en systematisk fastighetshållning, upprätthållande av byggnadsbeståndets kvalitet samt att stöda och uppmuntra ägarna till att genomföra renoveringar av fastigheterna.

För vem?

Understödet beviljas till egnahemshusägare (personkunder) och till husbolag (samfund).

Understödsbelopp

Understödet uppgår till högst 50 % av de godtagbara och genomförda kostnaderna.

När?

Understödet kan sökas året runt.

Hur?

Ansök om understödet genom en separat ansökningsblankett som du skickar till ARA. Läs ytterligare information om blanketten som används nedanför.

Understödet kan sökas av bostadens ägare för undersökning av en byggnads skick och/eller för planering av grundliga förbättringar.

Innan du ansöker om understöd

  1. Bekanta dig med sökanvisningarna: Ladda ner sökanvisningen (pdf)
  2. Innan du ansöker om understöd för undersökning av en byggnads skick ska du be en behörig konditionsgranskare ge en offert på undersökningen.

Om du har gjort en undersökning av en byggnads skick under de senast 12 månaderna kan du ansöka om understöd för planering av grundliga förbättringar. Bifoga i sådana fall den undersökningsrapport där fuktskador eller inomhusluftproblem konstateras samt ett intyg över konditionsgranskarens kompetens.

Närmare anvisningar finns i sökanvisningarna för understödet.

Undersökningen eller planeringen får inte inledas förrän ARA har fattat beslut om understöd

Från och med den 1 april 2021 den sökande kan påbörja åtgärderna på egen risk efter att den sökandes understödsansökan anlänt till ARA. Den sökande måste dock beakta att understödsbeslutet kan vara antingen positivt eller negativt. ARA rekommenderar att du inleder undersökning och planering efter du har fått understödsbeslut från ARA.

Ytterligare information finns på sökanvisningen.

Ansökan

Understöd kan sökas med blanketten ARA 37. Blanketten skickas till ARA.

Gå till sidan av ARA 37 -blanketten

Fråga om understöd:

Fråga om understöd per e-post:
korjausavustus.ara (at) ara.fi

tfn. 029 525 0928 (inspelningstelefon, svaras inte)

Du kan lyssna inspelningen som berättar om understödet.

Understödet kan beviljas till ett samfund som äger en bostadsbyggnad, t.ex. ett bostadsaktiebolag. Understöd beviljas inte till samfund som bedriver ekonomisk verksamhet. Undertsöd beviljas för konditionsundersökning och/eller planering av grundliga förbättringar.

Innan du ansöker om understöd:

  1. Bekanta dig med sökanvisningarna: Ladda ner sökanvisningen 2023 (pdf)
  2. Fatta ett officiellt beslut om att inleda projektet samt om finansieringen för projektet.
  3. När du ansöker om understöd för undersökning av en byggnads skick, be då en behörig konditionsgranskare om en offert på undersökningen.
Om en undersökning av en byggnads skick har gjorts under de senast 12 månaderna kan du ansöka om understöd för planering av grundliga förbättringar. Som bilaga till ansökan behövs en granskningsrapport där det konstateras fukt- eller mikrobskador eller inomhusluftproblem.

I sökanvisningarna för understödet finns det närmare anvisningar om ansökande av understödet, om villkoren för understödet samt om de bilagor som krävs i ansökan.

Inleda åtgärder efter du har fått understödsbeslut från ARA

Från och med den 1 april 2021 den sökande kan påbörja åtgärderna på egen risk efter att den sökandes understödsansökan anlänt till ARA. Den sökande måste dock beakta att understödsbeslutet kan vara antingen positivt eller negativt. ARA rekommenderar att du inleder åtgärder bara efter du har fått understödsbeslut från ARA. 

Ytterligare information finns i sökanvisningen.

Ansökan

Söka understöd via ARAs e-tjänst (rekommendation): Gå till ARAs e-tjänst för samfundkunder

Understöd kan också sökas med blanketten ARA 38. Blanketten skickas till ARA. 
Gå till sidan av ARA 38 -blanketten

Fråga om understöd per e-post:

korjausavustus.ara (at) ara.fi

Publicerad 20-08-2020 kl. 11.22, uppdaterad 20-08-2020 kl. 11.22