Finansering för att förbättra boendeförhållandena

Riksdagen besluter årligen i samband med behandlingen av statens budget om omfånget för och tyngdpunkterna i den bostadslångivning som staten stöder. Därefter fastställer statsrådet i dispositionsplanen de regionala och andra dispositionsgrunderna för räntestödslångivningen.

Utgående från dessa premisser anvisar ARA fullmakter för räntestödslån och anslagen för nyproduktion, ombyggnad och anskaffning.

Understöd för reparation och investeringsstöd för att förbättra boendeförhållandena för grupper med särskilda behov beviljas ur ARAs medel och anslag i statsbudgeten. Understöd beviljas också för att bygga infrastruktur på nya bostadsområden. Även hyres- och bostadsrättshus som befinner sig i ekonomiska svårigheter kan få understöd.

 

Anvisningar och guider

Publicerad 18.2.2013 kl. 14.39, uppdaterad 12.2.2020 kl. 17.24