Verksamhetsidé, värden och vision

Verksamhetsidé

Vi främjar ett boende som är ekologiskt hållbart och prismässigt rimligt.

Värden

  • Viljan att reformera
  • Utgångspunkten är de boende och kunder och identifieringen av deras behov
  • Rättvisa
  • Interaktivt samarbete

Vision

Våra tjänster har digitaliserats. Vi blir effektivare förnyare och expert av prismässigt rimligt boende.

Publicerad 15-02-2013 kl. 10.32, uppdaterad 13-11-2023 kl. 8.59