Bostadslöshet

Bostadslösa 2022 06-09-2023
I slutet av år 2022 fanns det i Finland 3 686 ensamboende bostadslösa, vilket är 262 färre än 2021. Det fanns 1 133 långtidsbostadslösa. Antalet minskade med 185. Uppgifterna grundar sig på uppgifter som ARA samlat in från kommunerna.
Läs mer
Bostadslösa 2020 26-03-2021
I november 2020 fanns det 4 341 ensamboende bostadslösa i Finland. Det fanns 201 bostadslösa familjer och par.
Läs mer
Bostadslösa 2019 11-03-2020
Både antalet unga bostadslösa under 25 år och antalet långtidsbostadslösa minskade för första gången till under 1 000 personer.
Läs mer
Bostadslösa 2018 29-04-2019
I slutet av 2018 fanns det 5 482 bostadslösa i Finland. Sammanlagt 4 882 var ensamboende, och 1 162 av dessa var långtidsbostadslösa. Det fanns 159 bostadslösa familjer.
Läs mer
Bostadslösa 2017 06-04-2018
I slutet av 2017 fanns det 7 112 bostadslösa personer i Finland. Sammanlagt 6 615 var ensamboende, och 1 893 av dessa var långtidsbostadslösa. Det fanns 214 bostadslösa familjer.
Läs mer
Bostadslösa 2016 23-02-2017
I slutet av 2016 fanns det i Finland 6 650 ensamboende bostadslösä varav 2 050 var långtidsbostadslösa. Antalet bostadslösa minskade med cirka 140 personer och antalet långtidsbostadslösa med 200 personer jämfört med året innan.
Läs mer
Bostadslösa 2015 31-03-2016
I slutet av 2015 fanns det i Finland 6 785 ensamboende bostadslösa och 424 bostadslösa familjer. Totalt fanns det 7 898 bostadslösa personer.
Läs mer
Bostadslösa 2014 27-02-2015
Enligt ARAs bostadslöshetsenkät fanns det 8 316 bostadslösa personer i Finland vid utgången av 2014. De bostadslösa bestod av 7 107 ensamstående personer och 427 familjer med 742 vuxna och 467 barn.
Läs mer
Bostadslösa 2013 28-02-2014
Enligt ARAs bostadslöshetsenkät var 7 500 ensamstående personer och 420 familjer i Finland bostadslösa vid utgången av 2013.
Läs mer
Bostadslösa 2012 27-02-2013
Enligt ARAs bostadsmarknadsenkät fanns det i slutet av 2012 sammanlagt 7 850 ensamstående bostadslösa personer och 450 bostadslösa familjer i Finland. Det förekommer bostadslöshet i 157 kommuner.
Läs mer