ARAs uppgifter

  • ARA utvecklar hållbart och högklassigt boende till rimliga priser.
  • ARA stöder förbättrade bostadsförhållandena för hushåll med små och medelstora inkomster samt för grupper med särskilda behov.
  • ARA övervakar och styr allmännyttiga bostadssamfund, så att en god ekonomi förverkligas och statsstödet kommer de boende till godo.
  • ARA utvecklar det befintliga bostadsbeståndet och boendemiljöerna för att motsvara tidens krav.
  • ARA styr och övervakar användningen av ARA-bostadsbeståndet och bevakar tillsammans med Statskontoret riskerna som ansluter sig till lånestocken för bostadsbeståndet.
  • ARA främjar, utnyttjar och förmedlar utvecklingsverksamhet och forskning i anslutning till bostadsförhållandena.
  • ARA samlar, analyserar och förmedlar information om bostadsmarknaden och upprätthåller nät- och informationstjänster i branschen.
Publicerad 15-02-2013 kl. 10.39, uppdaterad 22-03-2017 kl. 10.36