Långivning för ombyggnad

ARA beviljar räntestödslån för ombyggnadsprojekt för hyres- och bostadsrättshus.

Hyres- och bostadsrättshus

Det är möjligt att finansiera nya ombyggnadsprojekt för hyres- och bostadsrättshus med räntestödslån vilka kan beviljas:

  1. kommun eller annat offentligt samfund
  2. samfund som uppfyller de förutsättningar som ställs på allmännyttiga bostadssamfund och som ARA har angett
  3. aktiebolag som de facto ägs av ett ovan nämnt samfund

Lån kan beviljas ett samfund som angivits som allmännyttigt för ett objekt som direkt kommer att ägas av detta eller ett objekt som genomförs i bolagsform. Lån kan beviljas ett angivet allmännyttigt samfunds dotterbolag endast för ett objekt som direkt kommer att ägas av detta.

Ägarbostäder

Lån för ombyggande av bostadsaktiebolagshus kan godkännas som räntestödslån.

Anvisningar och guider

Läs mer om teman från ARAs stöd -anvning och Guide för byggherrar och planerare.

Publicerad 18-02-2013 kl. 12.48, uppdaterad 20-03-2023 kl. 9.39