Andra understödformer

Olika understöd beviljas ur statens medel. Understöd inriktades till reparering av bostadsbeståndet och till förbättring av bostadsförhållanden. 

Anvisningar och blanketter för ansökan om understöd samt all information om understöden finns på sidan för respektive understödsform.

Understöd för boenderådgivningsverksamhet

Ara beviljar understöd för produktion, utvigdning och utveckling av bostadsrådgivning. Syftet med understödet är att förbättra tillgången till boenderådgivning och utvidga nyttan med boenderådgivningen även till att omfatta dem som bor i privata hyresbostäder och ägarbostäder. Läs mer

Publicerad 27-02-2013 kl. 10.45, uppdaterad 28-07-2023 kl. 9.55