Andra understödformer

Olika understöd beviljas ur statens medel. Understöd inriktades till reparering av bostadsbeståndet och till förbättring av bostadsförhållanden. 

Anvisningar och blanketter för ansökan om understöd samt all information om understöden finns på sidan för respektive understödsform.

Understöd för boenderådgivningsverksamhet

År 2021 beviljar ARA totalt högst 900 000 euro ur statens bostadsfond för boenderådgivningsverksamhet. Understödet uppgår till högst 35 % av kostnaderna. Tilläggsansökan om understödet är 3.-21.5.2021. Läs mer

Infra-understöd

ARA beviljar understöd för byggande av kommunalteknik till kommuner som har ingått ett avtal med staten om markanvändning, boende och trafik (MBT-avtal) under år 2020-2023. Läs mer

Publicerad 27-02-2013 kl. 10.45, uppdaterad 16-06-2020 kl. 15.13