Ara samlar uppgifterna för bostadslöshet från kommunerna för år 2023

Bostadslöshetsenkäten 2023 görs som en enkät på nätet och den skickas per e-post till kommunerna vecka 43. Enkäten ska besvaras senast 11.12.2023.

Obs. Om det inte finns bostadslösa inom kommunen, ska svarande ändå välja alternativet ”Inga bostadslösa” i enkäten och skicka in svaret.

Uppgifterna publiceras i en utredning om bostadslöshet

Ara publicerar utredningen Bostadslösa 2023 i februari 2024. I samband med utredningen publiceras kommunspecifik statistik om antalet bostadslösa under tvärsnittspunken 15.11.2023.

Aras tidigare utredningar om bostadslöshet

 

Ladda ner filar (på finska):

Publicerad 25-11-2019 kl. 16.08, uppdaterad 30-10-2023 kl. 8.02