Överlåtelse av bostadsrätt

Överlåtelse av bostadsrätt och bostadsrättsbostad sker genom att meddela överlåtelsen till husägaren. Om det inte finns en lagenlig köpare, löser husägaren in bostadsrätten inom tre månader från meddelandet om överlåtelse. Den som överlåter bostadsrätten bör kräva att husägaren löser in bostaden. Husägaren är skyldig att lösa in bostadsrätten till det tillåtna överlåtelsepriset.

Läs mera om överlåtelse av en bostadsrättsbostad (ohjeet.aso.fi)

Överlåtelse av fritt finansierad bostadsrätt

Överlåtelsen av en fritt finansierad bostadsrätt är fri, om inte husets ägare har beslutat att tillämpa samma valkriterier som för de statsstödda bostadsrättshusen.

Publicerad 01-03-2013 kl. 12.11, uppdaterad 31-08-2023 kl. 13.06