Aras direktion

Statsrådet har tillsatt Aras direktion för mandatperioden 1.11.2022–31.10.2026.

 

Ordförande

  • Sanna Pälsi, biträdande direktör, Statskontoret

  Viceordförande

  • Miira Riipinen, direktör, Kommunförbundet

  Medlemmar

  • Markku Hedman, Rakennustietosäätiö RTS
  • Kirsi Kaikko, social- och hälsovårdsministeriet
  • Timo Aro, MDI Public Oy
  • Seppo Junnila, Aalto-universitetet
  • Anni Kyröläinen, Handikappforum rf.
  • Anne Viita, Finska Hyresgäster Förening
  • Sonja Manssila, företrädare för Aras personal
  • 1.11.2022–31.10.2024
  • Suvi Apell, företrädare för Aras personal
  • 1.11.2024–31.10.2026.
  Publicerad 02-08-2019 kl. 14.20, uppdaterad 26-10-2023 kl. 9.13