Den nya bostadsrättslagen träder i kraft 2022

Bostadsrättslagen reviderades våren 2021 och den nya lagen träder stegvis i kraft från och med den 1.1.2022. Målet med reformen är att systemet bättre än i nuläget skulle betjäna sökanden som är i verkligt behov av bostad.  

När den nya lagen träder i kraft medför den förändringar både för dem som ansöker om bostadsrättsbostäder (bostadsrättsbostäder) och för dem som redan bor i dessa, samt för bostadsrättsbostädernas ägarsamfund (bostadsrättssamfund). Lagreformen flyttar uppgifter från kommunerna och regionförvaltningsverken till bostadsrättssamfunden och ARA.

Ytterligare information om ändringar som gäller ansökning av bostäder

Frågor och svar om reformen

Vad innebär ändringen för den som söker bostad? 8 frågor och svar

Frågor och svar om bostadsrättssystemet och dess reform (ym.fi)

  Ändringar fr.o.m. den 1.1.2022

  Graderingar av bostadsrättsbostäder kan ändras, dvs. bruksvederlagen kan ändras om samfundet ansöker om ändring av graderingarna hos ARA. Ändringar i graderingarna ska behandlas i boendeförvaltningsorganen innan ändring söks.

  31.8.2022

  Tillämpningen av samförvaltningslagen inom boendeförvaltningen upphör.

  Ändringar från och med den 1.9.2022 (gäller inte bostadsrättsföreningar)

  Boendeförvaltningens nya bestämmelser träder i kraft. Viktiga ändringar:

  • Obligatoriskt samarbetsorgan för bolag.
  • Antalet invånarrepresentanter i bolagens styrelser ökar (minst 40 % och alltid minst 2 representanter)

  Oavslutade ärenden vid regionförvaltningsverket överförs till ARA.

  ARA styr och övervakar förverkligandet av invånarförvaltningen.

  Ändringar fr.o.m. den 1.9.2023

  Man ansöker om det nya ordningsnumret i ARAs ordningsnummertjänst. Det nya numret gäller i 2 år. En sökande kan ha endast ett giltigt nummer. Under övergångsperioden 1.9-31.12.2023 gäller gamla (kommunernas) och nya (ARAs) ordningsnummer.

  Samfundet som ansökan gäller väljer hyresgäster och fastställer bostadsrättsavgiftens belopp i samband med valet av hyresgäster.

  ARA styr och övervakar valet av hyresgäster och det maximala beloppet av bostadsrättsavgifterna.

  31.12.2023

  Giltighetstiden för kommunernas ordningsnummer löper ut.
  Kommunernas ordningsnummer prioriteras vid ansökan om bostad under perioden 1.9-31.12.2023.

  Från och med den 1.1.2024

  Övergångsperioderna löper ut. Den nya bostadsrättslagen (393/2021) tillämpas till alla delar.

  Ändringar fr.o.m. den 1.1.2022

  Hos ARA ansöker man om ändringar i användningsändamålet och graderingarna. Ändringar i graderingarna ska behandlas i boendeförvaltningsorganen innan ändring söks.

  Samfunden är skyldiga att internt och externt rapportera verksamhetens syfte.

  31.8.2022

  Tillämpningen av samförvaltningslagen inom boendeförvaltningen upphör.

  Ändringar från och med den 1.9.2022 (gäller inte bostadsrättsföreningar)

  Boendeförvaltningens nya bestämmelser träder i kraft. Viktiga ändringar:

  • Obligatoriskt samarbetsorgan för bolag.
  • Antalet invånarrepresentanter i bolagens styrelser ökar (minst 40 % och alltid minst 2 representanter)

  ARA styr och övervakar förverkligandet av invånarförvaltningen. Pågående ärenden överförs från Regionförvaltningsverket till ARA.

  31.8.2023

  Godkännandet av kommunernas val av hyresgäster och fastställandet av maximipriserna upphör.

  Ändringar fr.o.m. den 1.9.2023

  Nya ordningsnummer för ansökan om bostadsrättsbostäder i ARAs ordningsnummertjänst.
  Under övergångsperioden 1.9-31.12.2023 gäller gamla (kommunernas) och nya (ARAs) ordningsnummer.
  ARAs ordningsnummer kontrolleras i ARAs tjänst.

  Samfundet väljer hyresgäster och fastställer bostadsrättsavgiftens belopp i samband med valet av hyresgäster.

  ARA styr och övervakar valet av hyresgäster och det maximala beloppet av bostadsrättsavgifterna.

  31.12.2023

  Giltighetstiden för kommunernas ordningsnummer löper ut.

  Samfunden kontrollerar att kommunernas ordningsnummer är korrekta mellan den 1.9.-31.12 2023 i kommunernas register.

  Från och med 1.1.2024

  Övergångsperioderna löper ut. Den nya bostadsrättslagen (393/2021) tillämpas fullt ut.

  Ändringar fr.o.m. den 1.1.2022

  Ändringarna i användningsändamålet överförs till ARA.

  31.8.2022

  Tillämpningen av samförvaltningslagen inom boendeförvaltningen upphör.

  Ändringar fr.o.m. den 1.9.2022

  Boendeförvaltningens nya bestämmelser träder i kraft.
  ARA styr och övervakar förverkligandet av invånarförvaltningen.

  31.8.2023

  Godkännandet av kommunernas val av hyresgäster och fastställandet av maximipriserna upphör.

  Ändringar fr.o.m. den 1.9.2023

  Man ansöker om nya nummer i ARAs ordningsnummertjänst.

  Val av hyresgäster och fastställande av maximipriset blir samfundens uppgifter.

  ARA styr och övervakar valet av hyresgäster och det maximala beloppet av bostadsrättsavgifterna.

  31.12.2023

  Giltighetstiden för kommunernas ordningsnummer löper ut.

  Samfunden kontrollerar att kommunernas ordningsnummer är korrekta mellan den 1.9.-31.12 2023 i kommunernas register.

  Ändringar fr.o.m. den 1.1.2024

  Övergångsperioderna löper ut. Den nya bostadsrättslagen (393/2021) tillämpas fullt ut.

  31.12.2025

  Kommunerna bevarar sina ordningsnummer och tillhörande uppgifter fram till den 31.12.2025.

  Publicerad 09-11-2021 kl. 19.48, uppdaterad 31-08-2023 kl. 10.21