Översikter 2020

Bostadsmarknadsöversikt 1/2020: hyresbostäder 30-10-2020
Tyngdpunkten i översikten av bostadsmarknaden 1/2020 ligger på en utredning av marknadsläget för kommunernas ARA-hyresbostäder. Hyresmarknaden bedöms med hjälp av ARA-indexet som består av flera olika mätare. Hyrornas utveckling och skillnaderna mellan dem har beaktats i separata siffror i översikten. Uppgifterna baserar sig på information som ARA samlat in av samfund och kommuner som äger ARA-bostäder.
Läs mer