Den nya bostadsrättslagen trädde i kraft stegvis

Den nya bostadsrättlagen (393/2021) lagen trädde stegvis i kraft från och med den 1.1.2022. Från och med den 1 januari 2024 tilllämpas den nya lagen till alla delar. Målet med reformen är att systemet bättre än i nuläget skulle betjäna sökanden som är i verkligt behov av bostad.  

Den nya lagen har medfört förändringar både för dem som ansöker om bostadsrättsbostäder och för dem som redan bor i dessa, samt för bostadsrättsbostädernas ägarsamfund (bostadsrättssamfund). Lagreformen har flyttat uppgifter från kommunerna och regionförvaltningsverken till bostadsrättssamfunden och Ara.

Ytterligare information om ändringar som gäller ansökning av bostäder

Frågor och svar om reformen

Vad innebär ändringen för den som söker bostad? 8 frågor och svar

Frågor och svar om bostadsrättssystemet och dess reform (ym.fi)

    ARAs ordningsnummertjänst för bostadsrättsbostäder öppnas i september 18-08-2023
    Ordningsnumret som behövs för att ansöka om en bostadsrättsbostad fås från och med början av september från ARAs ordningsnummerregister. Ordningsnumren som beviljas av kommunerna gäller dock fram till slutet av år 2023.
    Läs mer
    Publicerad 09-11-2021 kl. 19.48, uppdaterad 03-01-2024 kl. 14.14