ARAs databank - information om boende och bostadsmarknaden

ARA samlar och producerar publikationer, statistik, utredningar och översikter som anknyter till teman omkring boende och bostadsmarknaden. Dessa temana är också framme i ARAs kundtidningen ARA-viesti.
 

 

 

Nyaste utredning av bostadslösheten:

Asunnottomuus-nostokuva 2019
Bostadslösa 2019 11.3.2020
Både antalet unga bostadslösa under 25 år och antalet långtidsbostadslösa minskade för första gången till under 1 000 personer.
Läs mer

Aktuellt information om bostadsmarknaden:

Asuntomarkkinakatsaus 1/2019 -nostokuva
Bostadsmarknadsöversikt 1/2019: hyresbostäder 28.8.2019
År 2018 fick 54 000 hushåll en ARA-hyresbostad. Av dem som fick en bostad var 54 % enpersonshushåll och 25 % tvåpersonershushåll. Hyresmarknaden är mest ansträngd i huvudstadsregionen och det finns stora skillnade i kransstädernas marknadslägen.
Läs mer
Publicerad 1.3.2013 kl. 15.38, uppdaterad 11.3.2020 kl. 16.38