Information om boende och bostadsmarknaden

Ara samlar och producerar publikationer, statistik, utredningar och översikter som anknyter till teman omkring boende och bostadsmarknaden.
 

 

 

Nyaste utredning av bostadslösheten:

ref=
Bostadslösa 2022 06-09-2023
I slutet av år 2022 fanns det i Finland 3 686 ensamboende bostadslösa, vilket är 262 färre än 2021. Det fanns 1 133 långtidsbostadslösa. Antalet minskade med 185. Uppgifterna grundar sig på uppgifter som ARA samlat in från kommunerna.
Läs mer
Publicerad 01-03-2013 kl. 15.38, uppdaterad 27-10-2023 kl. 15.57