Översikter 2019

Bostadsmarknadsöversikt 1/2019: hyresbostäder 28.8.2019
År 2018 fick 54 000 hushåll en ARA-hyresbostad. Av dem som fick en bostad var 54 % enpersonshushåll och 25 % tvåpersonershushåll. Hyresmarknaden är mest ansträngd i huvudstadsregionen och det finns stora skillnade i kransstädernas marknadslägen.
Läs mer