Säkerhet för räntestödslånet

Som säkerhet för ett räntestödslån kan man använda inteckning eller proprieborgen. Då inteckning används förutsätter bostadsfonden att värdet på pantbreven som lämnas som säkerhet för räntestödslånen motsvarar ett 1,3-faldigt belopp av lånekapitalet. Också fria pantbrev som den lånesökande äger, vilka tidigare varit intecknade i samma objekt, är lämpliga som inteckning för räntestödslånet.

ARA godkänner endast inteckning med bästa förmånsrätt som säkerhet för räntestödslån för nyproduktion. En inteckning som fastställts som säkerhet för betalningen av tomtarrendet eller en sådan gammal inteckning som har fastställts för ett tidigare byggt hyreshus på samma tomt och har belånats med arava- eller räntestödslån, kan dock ha bättre förmånsrätt än lånet.

Om räntestödslån söks för ett objekt som förverkligas på två eller flera fastigheter godkänner ARA i regel endast en fastställd gemensam inteckning som säkerhet för lånet. I en gemensam inteckning fastställs den inteckning som lånet förutsätter till lika stor del för var och en fastighet som hela inteckningsbeloppet.

En gemensam inteckning kan inte fastställas att gälla för två eller flera hyresrätter. I dessa fall används alltid fristående inteckning. I lånebeslutet fastställs vilket belopp panträtten skall grundas på för varje inteckningsobjekt för att säkerhetsvärdet skall vara tillräckligt.

ARA, Finlands Kommunförbund och Statskontoret har gett anvisningar till kommuner bland annat om proprieborgen som ställts för att bygga bostäder. Nedanför finns ocksä ARAs och Finlands Kommunförbundets anvisnings om rapporteringsplikt för EU på att överlåta kommunens tomt för byggande.

Publicerad 29-01-2021 kl. 9.35, uppdaterad 16-02-2023 kl. 12.38