Gå till innehållet

Aktuellt RSS

Många ändringar i reparations- och energiunderstöden

13-11-2023
Det blir ändringar i reparations- och energiunderstöden och en del av understöden upphör helt 2024. På webbplatsen kan du se hur mycket anslag som återstår.

Ansökan om energiunderstöd och understöd för lågtempererad fjärrvärme har stängts

13-11-2023
För båda understöden har det redan lämnats in understödsansökningar för över det återstående anslaget och beviljandet av understöd fortsätter inte 2024

Ansökan om understöd för boenderådgivning öppnas i november

02-11-2023
Kommunerna och samkommunerna kan ansöka om understöd för boenderådgivning för 2024 från och med den 6 november till och med början av december.
Mer nyheter och pressmeddelande

Aktuellt

Aktuellt om finansiering och understöd

Det är för tillfället rusning i behandlingen av ansökningarna för räntestödslån. Hur kan du kolla ansökans behandlingssituation?

Följande bidrag kan inte längre ansökas:

  • understöd för undersökning av en byggnads skick och för planering av grundliga förbättringar
  • understöd för byggande av laddningsinfrastruktur för elbilar
  • understöd för elbilars laddningspunkter på arbetsplatser
  • understöd för bostadssammanslutningars elenergikostnader
  • energiunderstöd och fjärrvärmeunderstöd 
  • understöd för äldreanpassning av ara-hyresbostäder
  • startbidrag för byggande av vanliga hyresbostäder med långfristigt räntestödslån.

Följ oss i sociala medier:

Ara på X (@araviesti)

Aras YouTube-kanal