Gå till innehållet

Aktuellt RSS

Vad är skillnaden mellan ARAs energiunderstöd och NTM-centralens understöd för avstående från oljeuppvärmning? Kan jag ansöka om båda?

06-05-2021
Det energiunderstöd som ARA beviljar och det nya understödet från NTM-centralen i Birkaland avviker något från varandra och har olika mål och grunder för beviljande. Endast ett av understöden kan beviljas för samma åtgärd.

Antalet ansökningar om understöd för laddningsinfrastruktur för elbilar växte explosionsartat i slutet av året

09-12-2020
Under hösten 2020 har ARA tagit emot fler ansökningar om understöd för laddningsinfrastruktur än under hela 2019.

Kommunerna får understöd för att frångå oljeuppvärmning – staten ersätter upp till 25 procent av kostnaderna

10-11-2020
Kommunerna erbjuds från och med den 5 oktober 2020 ett nytt understöd för att konvertera från oljeuppvärmning till förmån för mer hållbara uppvärmningsformer i de fastigheter som kommunerna äger. Det nya uppvärmningssystemet ska drivas med annat än fossila bränslen.

Vad är skillnaden mellan ARAs energiunderstöd och NTM-centralens understöd för avstående från oljeuppvärmning? Kan jag ansöka om båda?

01-09-2020
Det energiunderstöd som ARA beviljar och det nya understödet från NTM-centralen i Birkaland avviker något från varandra och har olika mål och grunder för beviljande. Endast ett av understöden kan beviljas för samma åtgärd.

Mer nyheter och pressmeddelande

Rekommendationer och anvisningar under coronatiden

En hyresgäst som råkat I betalningssvårigheter bör aktivt söka hjälp

03-04-2020
Om det uppstår svårigheter med betalningen av hyran ska hyresvärden kontaktas utan dröjsmål. Det finns också andra aktörer som kan hjälpa den boende att reda ut sin situation.

Följ oss i sociala medier: