Gå till innehållet

Aktuellt RSS

ARA beviljar energiunderstöd för bostadshus år 2023 också

21-12-2022
Renoveringar som förbättrar energieffektiviteten i bostadshus kan nästa år stödjas med nästän 100 miljoner euro. Stödvillkoren förblir oförändrade.

Nytt understöd för förnyande av fjärrvärmeanläggningen i bostadshus så att den lämpar sig för lågtemperaturfjärrvärme

25-08-2022
Understöd kan sökas hos Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA uppskattningsvis från och med oktober 2022. Sökanvisningen samt närmare information gällande ansökan om understödet publiceras av ARA när understödet kan sökas.

Det är möjligt att få ARAs energiunderstöd för anskaffning av solpaneler

22-08-2022
ARAs energiunderstöd kan beviljas för utrustning som används för att utnyttja solenergi, såsom solpaneler och nödvändigt kablage.

Bra boende skapar en trygg grund för livet

10-06-2022
Den internationella festivalen samlar experter inom boende i Helsingfors 14-17.6.
Mer nyheter och pressmeddelande

Rekommendationer och anvisningar under coronatiden

En hyresgäst som råkat I betalningssvårigheter bör aktivt söka hjälp

03-04-2020
Om det uppstår svårigheter med betalningen av hyran ska hyresvärden kontaktas utan dröjsmål. Det finns också andra aktörer som kan hjälpa den boende att reda ut sin situation.

Följ oss i sociala medier: