Energiunderstöd för husbolag

Avustuksen hakija -ikoni

Vem kan söka

Husbolag som äger bostadshus.

Behandlingstid för ansökan

Ungefär fyra månader.

Avustuksen suuruus -ikoni

Understöds storhet

4 000 eller 6 000 euro,
dock högst 50 % av kostnaderna som godkänts för understöd för förbättring av energiprestandan per byggnad.

Se exempel om kalkylering av understöd: Gå till kalkyleringsexempel

Energiunderstödet är avsett för reparationsprojekt som utförs under åren 2020–2022 för förbättring av energiprestandan i bostadshus.

Före ansökan

OBS.
Kravet är att efter reparationerna är E-talet i våningshus högst 0,68 x E-talet för byggåret och i radhus 0,64 x E-talet för byggåret.

  1. Bekanta er med sökanvisningen: Ladda ner sökanvisning (pdf)
  2. Fatta ett officiellt beslut om att inleda projektet
    (till exempel beslut av bolagsstämma)
  3. Ta reda på reparationerna som förbättrar energiprestandan och kostnaderna för dem
  4. Låt utföra en beräkning av Etalet för byggåret och en beräkning av reparationernas inverkan på E-talet.
 

Inledande av reparationsarbeten

Understödsbehöriga reparationer som har utförts under perioden 1.1–30.6.2020 kan beviljas understöd om ansökan lämnas in till ARA senast den 30 juni 2020.

Från och med 1.7.2020 får reparationer som understöd ansöks för inledas först efter att understödsansökan jämte bilagor har lämnats in till ARA.

Inlämnande av ansökan

Söka direkt via ARAs e-tjänst (rekommendation)

Logga in i tjänsten. Knappen öppnar tjänsten rahoitus.ara-asiointi.fi.
Symbol som menar att tjänsten använder stark autentisering. Tjänsten förutsätter stark autentisering av användaren.
Suomi.fi-inloggning används.
Obs. Vi rekommenderar Chrome- eller Firefox-webläsaren när du använder våra e-tjänster.

Du kan också söka understöd med  blanketten ARA 32 som är i form av en word-fil. Länken till blanketten finns nedanför. Gå till ansökan ARA 32

Utbetalning av understöd

Understödet betalas ut utifrån de godkända kostnaderna i understödsbeslutet och det nya energicertifikatet, men högst motsvarande de faktiska kostnaderna.

Energia-avustus taloyhtiöille (kuvituskuva)
Räknare för energiunderstöd 5.6.2020
Med räknaren du kan uppskatta energiunderstödets belopp. Ladda ner räknaren på denna sidan.
Läs mer
Reparationsåtgärder som understöds 29.1.2020
Förteckning över reparationer som understöds med energiunderstöd.
Läs mer

Ladda ner sökanvisning:

Blankett ARA 32

Ansökan om energiunderstöd för husbolag

Blanketten används för ansökan om energiunderstöd för husbolag. Läs mer

Publicerad 19.8.2020 kl. 10.03, uppdaterad 15.4.2021 kl. 9.46