Telefon- och e-posttjänst för reparationsunderstöd

Ara har en centraliserad telefon- och e-posttjänst för reparationsunderstöd. Telefontjänster är avsedd för personkunder.

De frågor som kommer in via den nya telefon- och e-posttjänsten besvaras av sakkunniga vid Ara.
 

Telefontjänster för personkunder

Reparationsunderstöd för äldre och handikappade personer

Telefon: 029 525 0818
Tjänstetid: tisdag och onsdag kl. 9–11

Utänför våra tjänstetider du kan lyssna på en inpelning som berättar om understöd och var du kan hitta ytterligare information om understödet.

Telefontjänst för understöd för byggande av laddningsinfrastruktur för elbilar

Telefon: 029 525 0975
Tjänstetid: tisdagar och torsdagar kl. 9–11

E-posttjänsten

Ytterligare frågor om olika reparationsunderstöd och energiunderstöd kan skickas till reparationsunderstödets e-postaddres.

E-post:
Korjausavustusten sähköpostineuvonnan osoite: korjausavustus.ara@ara.fi

Publicerad 29-10-2013 kl. 14.55, uppdaterad 24-01-2024 kl. 8.50