Nyheter 2021

Energiunderstödet har påskyndat renoveringar för att göra bostäder mycket energieffektiva 10.3.2021
Energiunderstöd för bostadshus, som stått till buds i ett drygt år, har nu beviljats till ett belopp av sammanlagt 35 miljoner euro. Totalt har det nu kommit in drygt 2 100 ansökningar. Största delen av understödet, det vill säga 31 miljoner euro, har beviljats bostadsaktiebolag och ARA-samfund. Av anslaget återstår cirka 31 miljoner euro för 2021 och 40 miljoner euro för 2022.
Läs mer