Nyheter 2021

Ytterligare satsningar på understödet för byggande av laddningsinfrastruktur för elbilar 31-05-2021
Understödet för byggande av laddningsinfrastruktur för elbilar har väckt stort intresse bland husbolag. I understödet föreslås det i programmet för hållbar tillväxt, ett tillägg på 20 miljoner euro från EU:s återhämtningsinstrument. I årets tredje tilläggsbudget föreslås att 7,5 miljoner euro allokeras till understödet i år. Beredskap för laddningspunkter stöds till ett antal som i år överstiger 20 000.
Läs mer
Det erbjuds flera stödformer åt den som byter ut oljeuppvärmningen 19-05-2021
Red ut detta innan du beslutar vilket stöd du ansöker om
Läs mer

Nyheter

RSS
  • Energiunderstödet har påskyndat renoveringar för att göra bostäder mycket energieffektiva 10-03-2021
    Energiunderstöd för bostadshus, som stått till buds i ett drygt år, har nu beviljats till ett belopp av sammanlagt 35 miljoner euro. Totalt har det nu kommit in drygt 2 100 ansökningar. Största delen av understödet, det vill säga 31 miljoner euro, har beviljats bostadsaktiebolag och ARA-samfund. Av anslaget återstår cirka 31 miljoner euro för 2021 och 40 miljoner euro för 2022.
Mera nyheter