Nyheter 2021

ARA publicerade ansökningsanvisningarna för understödet om laddningspunkter för elbilar år 2022 04-02-2022
Det lönar sig för den sökande att läsa ansökningsanvisningarna noggrant. Arbetsgivare kan ansöka om stöd för att bygga laddningsstationer för ebilar som en ny understödsform från och med början av 2022.
Läs mer
Förhandsinformation om understöd för laddningsinfrastruktur för elbilar 2022 15-10-2021
Flera ändringar är att vänta i understöden för laddningsinfrastruktur år 2022.
Läs mer

Nyheter

RSS
Mera nyheter