Guider

Guide om boendeförvaltning i bostadsrättsbostäder 17-05-2022
Bestämmelserna om boendeförvaltning i bostadsrättslagen (393/2021) tillämpas från och med den 1 september 2022. Syftet med denna guide är att ge anvisningar om hur boendeförvaltningen ska genomföras i bostadsrättsbostäder med statligt stöd.
Läs mer
Att fungera som ombud – En guide för att ansöka om ARAs understöd för någon annans räkning 21-12-2020
I denna guide framgår det vad du ska beakta när du ansöker om understöd för en annan persons räkning.
Läs mer
Handbok om bostads- och grannskapsnätverk 23-10-2020
I projektet #påhemvägen utvecklades en modell för bostads- och grann-skapsnätverk, vars grundläggande idé är att bilda nätverk av personer som är i behov av stöd i sitt boende och vars boende ordnas i vanliga bostäder. I den här handboken finns exempel på individuellt skräddarsydda lösningar till ungdomar med behov av stöd.
Läs mer
Handbok för aktörer som fått kortvarigt räntestödslån 28-08-2020
I denna handboken handlas teman om kortvarigt räntestödslån som aktörer som har fått nämnd stöd måste kännas.
Läs mer
Guide till allmännyttighet 16-07-2020
Den här guiden är avsedd för samfund som av ARA har utnämnts till allmännyttiga samt samfund som tänker ansöka om allmännyttighetsstatus samt deras ägare.
Läs mer
Guide för hyresbestämning för arava- och räntestödshyresbostäder 12-08-2019
I denna guide behandlas och regleras de begränsningar som gäller hyresbestämningen för ARA-hyresbostäder enligt självkostnadsprincipen.
Läs mer
Minneslista för revisorer 12-08-2019
Minneslista innehåller saker som en revisor kan beakta vid revisionen och riskkartläggningen av samfund och stiftelser som äger arava- och räntestödsbostäder.
Läs mer
Guide för val av hyresgäster 01-07-2018
Guide är ett hjälpmedel för dem som väljer hyresgäster och till dem som övervakar dessa. Den också innehåller nyttig infromation dör dem som döker bostad.
Läs mer
Guide för bestämning av bruksvederlag för bostadsrättsbostäder 01-07-2018
Så kallad BR-guiden behandlar och ger anvisningar i frågor som berör innehållet i bruksvederlag och bestämningen av det liksom andra omständigheter i anslutning till bruksvederlag.
Läs mer
Guide för byggherrar och planerare 25-04-2017
Guiden innehåller information om de förutsättningar som enligt tillämpliga lagar och förordningar ställs på ett projekt för att ARA-understöd ska kunna beviljas för det samt om de omständigheter som ARA fäster uppmärksamhet vid när stödansökningarna behandlas och finansieringsbesluten fattas.
Läs mer
Boende mitt i vardagen – Hanbok om gemensam utveckling av bostadsnätverk 14-04-2015
I handboken presenteras ett nytt sätt att ordna utvecklingsstörda personers boende. I handboken presenteras modellen för gemensam utveckling av bostadsnätverk där utvecklingsstörda personers bostäder ligger på vanliga bostadsområden.
Läs mer
Guiden Invånardemokrati 29-01-2008
Guiden är främst avsedd för hyreshusens disponenter, kommunernas bostadstjänstemän samt andra som vill ha mera kunskap om lagen om samförvaltning i hyreshus.
Läs mer
Guiden Invånardemokrati en vana 29-01-2008
Guiden ger invånaren nyttig information om invånardemokrati och om hur invånardemokrati på bästa sätt omsätts i verkligheten.
Läs mer
Guiden Samförvaltning och fungerande boende i hyresbostad 29-01-2008
Guiden innehåller sammanställd information om goda förfaringssätt och verksamhetsmodeller för invånaraktivitet och samförvaltning av hyreshus.
Läs mer