Guider

Boendedemokratianvisning 02-02-2024
Anvisningar är avsedd för de som äger statligt stödda hyresbostäder och andra som genomför gemensam förvaltning, såsom andrahandshyresgäster av lägenheter. Anvisningar innehåller också mycket användbar information för boende.
Läs mer
Handbok för aktörer som fått kortvarigt räntestödslån 02-02-2024
I denna handboken handlas teman om kortvarigt räntestödslån som aktörer som har fått nämnd stöd måste kännas.
Läs mer
Guide för val av hyresgäster 20-12-2023
I en ny anvisning om val av boende redogörs bland annat vem kan få en ara-bostad och hur väljs hyresgästerna.
Läs mer
Anvisning för hyresbestämning 20-03-2023
I denna guide behandlas och regleras de begränsningar som gäller hyresbestämningen för ara-hyresbostäder enligt självkostnadsprincipen.
Läs mer
Att fungera som ombud – En guide för att ansöka om ARAs understöd för någon annans räkning 21-12-2020
I denna guide framgår det vad du ska beakta när du ansöker om understöd för en annan persons räkning.
Läs mer
Guide till allmännyttighet 16-07-2020
Den här guiden är avsedd för samfund som av ARA har utnämnts till allmännyttiga samt samfund som tänker ansöka om allmännyttighetsstatus samt deras ägare.
Läs mer
Minneslista för revisorer 12-08-2019
Minneslista innehåller saker som en revisor kan beakta vid revisionen och riskkartläggningen av samfund och stiftelser som äger arava- och räntestödsbostäder.
Läs mer
Guide för byggherrar och planerare 25-04-2017
Guiden innehåller information om de förutsättningar som enligt tillämpliga lagar och förordningar ställs på ett projekt för att ARA-understöd ska kunna beviljas för det samt om de omständigheter som ARA fäster uppmärksamhet vid när stödansökningarna behandlas och finansieringsbesluten fattas.
Läs mer