Understöd för ändring av användningsmålet

Det var möjligt att få understöd för ändring av användningsändamålet, om kontors- och industribyggnader i växande stadsregioner ändrades till hyresbostäder. Understödet beviljas inte längre.

Utbetalning av understöd

Understödet betalas ut i en rat enligt de faktiska kostnaderna, ändå inte mer än det beviljade understödsbeloppet. Ansökan om utbetalning av understödet görs med blanketten ARA 84a efter att åtgärderna för ändringsarbetet har gjorts.

Publicerad 04-11-2020 kl. 16.17, uppdaterad 03-01-2024 kl. 16.15