Bostäder för specialgrupper

Ändring av bostäder för intensifierat serviceboende till servicebostäder 04-06-2020
Instruktioner för att ansöka om ändring av bostäder för intensifierat serviceboende till servicebostäder från ARA
Läs mer
Ändring av användargruppen för bostäder till grupper med särskilda behov 04-06-2020
Instruktioner för att ansöka om ändring av användargruppen för bostäder till grupper med särskilda behov från ARA.
Läs mer
Ändring av användningsändamålet för bostäder för grupper med särskilda behov 04-06-2020
Instruktioner för att ansöka om ändring av användningsändamålet för bostäder för grupper med särskilda behov från ARA.
Läs mer