Justering av räntestödslån

Om ARA godkänner en ansökan om justering av ett delbeslut efter att ett objekt har slutförts, kan den justera sitt tidigare beslut om att godkänna ett räntestödslån. Den sökande sänder in en redogörelse över den slutliga finansieringen på blankett ARA 64/11.

ARA meddelar Statskontoret, kommunen och kreditinstitutet om justeringen av beslutet.

Publicerad 14-02-2013 kl. 15.28, uppdaterad 16-02-2023 kl. 12.39