Statistik och utredningar över ARA-produktion

Nedan finns de färskaste statistiker om ARA-produktionen. OBS. Statistiker är publicerad bara på finska.

Bilden nedanför beskriver situationen av ARA-produktion under nuvarande året. Första stolpar (par) representerar hyresbostäder som har finansierat med långvarigt räntestödslån.Efter denna kommer: bostäder för specialgrupper, bostadsrättsbostäder, hyresbostäder finansierat med kortvarigt räntestödslån och sista hyresbostäder finansierat med borgenslån.

ARA-tuotanto 2019
Påbörjande av ARA-produktion i maj 2020 (C) ARA

Statistikfigurernaom ARA-produktion samlar årsjämförelseuppgifter om mängden ARA-produktion som ska inledas, om reservationer, priset för byggandet, finansieringskälla, räntemarginaler och antalet konkurrensprojekt. Områdesfördelningen utgörs av de kommuner i regionerna som har undertecknat MBT‑intentionsavtalet, ARAs övriga tillväxtcentra och övriga landet. Uppgifterna räknas ut kumulativt från och med början av året.

Uppgifter om hela årets ARA-produktion publicerades i ARAs utredningar av ARA-produktion. Gå till Årsutredningar

Aktuella statistik (filer på finska)

Publicerad 31-07-2015 kl. 11.21, uppdaterad 01-06-2020 kl. 11.42