Avoimet työpaikat

ARAn avoimet työpaikat Valtiolle.fi-palvelussa

  • Rahoitusylitarkastaja
    Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksessa on haettavana kaksi rahoitusylitarkastajan vakinaista tehtävää. Vahvistamme rahoituspalveluryhmää ja haemme asiantuntijoita lainojen ja avustusten päätösvalmistelutehtäviin. Rahoitusylitarkastajan tehtävänä on asuntolainsäädännön mukaisten korkotuki- ja takauslainojen ja käynnistysavustusten päätösvalmistelu. Rahoitusylitarkastaja koordinoi hankkeiden valintaprosessia, vastaa avustus- ja lainapäätösten valmistelusta ja osallistuu päätöksentekoon. Lisäksi tehtäviin kuuluu asiakkaiden neuvontaa ja ohjausta, koulutusta sekä mahdollisesti muita rahoituksen palvelualueen ja viraston tehtäviä. Rahoitusylitarkastaja toimii yhteistyössä viraston muiden asiantuntijoiden kanssa. Tehtäväkuva tarkentuvat valittavien henkilöiden osaamis- ja kokemustaustan perusteella. Virat ovat viraston yhteisiä ja sijoittuvat Rahoituksen palvelualueelle.
  • Johtava ylitarkastaja
    ARAn tehtävänä on ohjata ja valvoa valtion tukeman asuntokannan käyttöä sekä huolehtia yhdessä Valtiokonttorin kanssa asunto- ja lainakantaan liittyvistä riskeistä. Ohjauksella ja valvonnalla ARA varmistaa muun muassa, että valtion tuki kohdentuu asukkaille, vuokrataloyhteisöt toimivat valtion tukemaa asuntotuotantoa koskevien säännösten, määräysten ja ohjeiden mukaisesti ja että yhteisöt eivät tulouta omistajilleen enempää kuin laissa sallitaan. ARA hakee johtavaa ylitarkastajaa vakinaiseen virkaan, joka määrätään 31.12.2023 asti määräajaksi esihenkilötehtävään valvontapäälliköksi ja hän toimii noin 15 asiantuntijan esihenkilönä. Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika. Esihenkilö on ARAn johtoryhmän jäsen. Syksyn 2023 aikana ARAssa arvioidaan nykyinen organisaatio, tehdään tarvittaessa muutoksia ja laitetaan esihenkilötehtävät sisäisesti haettaviksi. Virka sijoittuu Ohjauspalvelut ja valvonta palvelualueelle. Palvelualue vastaa muun muassa ARA-asuntokannan käytön ohjauksesta, valvonnasta ja riskienhallinnasta sekä käyttö- ja luovutusrajoituksiin liittyvistä hakemusasioista. Uusi asumisoikeuslaki tuo ARAlle uusia tehtäviä. Syyskuusta 2023 alkaen asumisoikeusasuntojen hakemiseen tarvittavaa järjestysnumeroa haetaan ARAn Järjestysnumeropalvelusta. Valvontapäällikkö vastaa palvelualueelle kuuluvien tehtävien hoitamisesta. Valvontapäällikkö toimii Ohjauspalvelut ja valvonta -palvelualueen henkilöstön esihenkilönä ja päättää virkamiesten sijaisuuksista palvelualueella. Valvontapäällikkö voi toimia myös työryhmissä joko puheenjohtajana tai jäsenenä. Valvontapäällikön tehtävään sisältyy muiden päälliköiden sijaisuuksia. Työ edellyttää jonkin verran matkustamista, toimialueena Suomi.
  • Tarkastaja
    ARA vastaa erilaisten asumiseen liittyvien avustusten myöntämisestä, maksamisesta sekä seurannasta. ARA voi myöntää esimerkiksi korjausavustusta ikääntyneiden ja vammaisten asuntojen korjaamiseen terveellisiksi ja turvallisiksi ja ARA voi myöntää esim. energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin. ARAn avustusmääräraha vuodelle 2023 on yhteensä yli 300 miljoonaa euroa. ARA hakee tarkastajaa avustuksien maksatustehtäviin! Tarkastajan tehtävään kuuluvat muun muassa avustuksien maksatuksien hyväksyntäprosessiin liittyvät asiatarkastustehtävät. Tarkastaja huolehtii avustushakemusten maksatuksien käsittelystä siten, että hän tarkistaa maksatuksien edellytyksien täyttymisen maksatuksien hyväksymistä varten. Tehtävä sisältää asiakasyhteydenpitoa ja tarvittaessa asiakasneuvontaa. Lisäksi tarkastajan tehtäviin kuuluvat avustushakemusten käsittelyprosessin avustavia tehtäviä. Tarkastaja toimii ARAn maksatustiimin jäsenenä. Tehtävä sijoittuu Rahoituksen palvelualueelle.

Tilaa ARAn avoimet työpaikat RSS-syötteenä tästä