Avoimet työpaikat

ARAn avoimet työpaikat ilmoitetaan valtion yhteisessä työnhakupalvelussa Valtiolle.fi:ssä.

ARAn avoimet työpaikat Valtiolle.fi-palvelussa

  • Toimistoassistentti
    ARA vastaa korjausavustusten myöntämisestä, maksamisesta sekä seurannasta. Avustusmäärien ja avustuslajien kasvaessa haemme korjausavustusryhmään uuteen tehtävään toimistoassistenttia. Toimistoassistentti vastaa toimistotyötehtävien hoitamisesta korjausavustusryhmässä. Työ sisältää henkilö- ja yhteisöasiakkaiden palveluun ja hallinnollisiin tehtäviin liittyviä itsenäisiä ja vaihtelevia assistenttitehtäviä. Vastaat asiakkaidemme ensivaiheen neuvonnan sujuvuudesta, hoidat paperihakemuksien skannaukset ja hakemustietojen tallentamisen verkkoasiointipalveluun, teet avustusten käsittelyprosessin edistämiseen liittyviä taustaselvityksiä ja hoidat asiakaspostitukset. Tehtävään voi sisältyä tarvittaessa myös verkkosivuilla olevien tietojen ylläpitoa ja muita avustavia toimistotehtäviä. Virkatehtävä sijoittuu Rahoituksen palvelualueelle. Tehtävään voidaan asettaa kuuden kuukauden koeaika.
  • IT-asiantuntija
    IT-asiantuntija toimii ARAn tietoturva- ja tietosuoja-asiantuntijana, osallistuu kokonaisarkkitehtuurin määrittelyyn ja ylläpitoon sekä seuraa toimintaympäristön muutoksia vastuualueellaan. • Tietoturva ja -suoja Vastaat tietoturvaan ja -suojaan liittyvän dokumentoinnin toteutuksesta ja ylläpidosta. Määrittelet viraston tietoturva- ja tietosuojalinjauksia ja -ohjeita sekä sovellat niitä käytännössä. Ohjaat viraston tietoturva/-suoraryhmän toimintaa. Ymmärrät tietoturvallisuutta kokonaisvaltaisesti niin teknisen, hallinnollisen kuin toiminnallisen tietoturvallisuuden osalta. Arvostamme osaamista kansallisista tietoturvakriteeristöistä (Katakri, Vahti), sekä ymmärrystä tietojen luokittelusta. Pystyt arvioimaan nykytilaa, kartoittamaan kehityskohteita ja suunnittelemaan korjaavia toimia. Myös tietoturva-arkkitehtuurin toteutus on sinulle tuttua. Muokkaat nykyisiä toimintatapojamme ja osallistut omalla panoksellasi viraston osaamisen kehittämiseen. Osallistut kehityshankkeiden ja projektien tekniseen tietoturva- ja tietosuojatukeen, myös hankintojen valmistelutyössä. • Arkkitehtuuri Tunnistat operatiivisen toiminnan tarpeet ja osallistut toiminnan prosessien uudistamiseen ja kehitysprojekteihin sekä toimintaa tukevien tietojärjestelmien määrittelyyn ja kehittämiseen. Tuet toimintojen omistajia arkkitehtuurin, prosessien, tietovirtojen ja integraatioiden sekä tietoturvan kehittämisessä ja hallinnassa. Kehität arkkitehtuurin ja järjestelmien hallinnan toimintatapoja sekä huolehdit arkkitehtuurin ja ratkaisujen dokumentoinnista. • Lait ja toimintaympäristö Tunnet valtionhallinnon toimintaympäristön. Ymmärrät Valtorin roolin ja pystyt kehittämään yhteistyötämme. Olet kiinnostunut yhteisten ratkaisujen, esim. KaPa hyödyntämisestä. Seuraat työssäsi aktiivisesti toimintaympäristön muutoksia ja pystyt viestimään muutoksista ja niiden aiheuttamista toimintatapamuutostarpeista virastolle. Tiedonhallintalaki, digipalvelulaki, saavutettavuusdirektiivi tms. näyttäytyvät sinulle mahdollisuutena kehittää toimintaamme. Asiantuntijatehtävä sijoittuu Yhteiset Palvelut -palvelualueelle.
  • Rahoitusylitarkastaja
    ARAn myöntää asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia sekä edistää asuinkiinteistöjen suunnitelmallista omistajuutta, käyttöä ja hoitoa sekä huolehtii asunto- ja lainakantaan liittyvien valtion riskien hallinnasta yhteistyössä Valtiokonttorin kanssa. Vahvistamme rahoituspalveluryhmää ja haemme asiantuntijaa lainojen ja avustusten päätösvalmistelutehtäviin! Rahoitusylitarkastajan tehtävänä on asuntolainsäädännön mukaisten korkotuki- ja takauslainojen, erityisryhmien investointiavustusten ja käynnistysavustusten sekä muiden avustusten päätösvalmistelu. Rahoitusylitarkastaja koordinoi hankkeiden valintaprosessia, vastaa avustus- ja lainapäätösten valmistelusta ja osallistuu päätöksentekoon. Lisäksi tehtäviin kuuluu asiakkaiden neuvontaa ja ohjausta, koulutusta sekä mahdollisesti muita rahoituksen palvelualueen ja viraston tehtäviä. Rahoitusylitarkastaja toimii yhteistyössä palvelualueen muiden asiantuntijoiden kanssa. Tehtäväkuva tarkentuu valittavan henkilön osaamis- ja kokemustaustan perusteella. Virka on viraston yhteinen ja se sijoittuu Rahoituksen palvelualueelle. Tehtävään ei sisälly esimiesvastuuta.

Tilaa ARAn avoimet työpaikat RSS-syötteenä tästä

Julkaistu 6.3.2013 klo 14.13, päivitetty 23.3.2017 klo 10.18