Lånevillkoren

Den maximala andelen lån för godkända ombyggnadskostnader är högst 95 %.

Räntan kan vara bunden till referensräntan eller fast. Ett kreditinstitut kan för övriga lån än de med fast ränta uppbära en räntemarginal som det betraktade som skälig vid tidpunkten då lånet beviljas. Som räntor godkänns de allmännaste offentligt noterade referensräntorna, t.ex. 6 eller 12 månaders Euriborränta eller kreditinstitutens egna s.k. primräntor.

Amortering av räntestödslån

Amorteringarna av ett räntestödslån med fasta amorteringar har fastställts för hela lånetiden.

år amorteringar av original lånekapitalet
1–5 6,50 %
6–10 9,50 %
11–15 13,00 %
16–20 17,50 %
21–25 22,50 %
26–30 31,00 %
Publicerad 14-02-2013 kl. 16.07, uppdaterad 17-04-2023 kl. 12.17