Understöd för avlägsnande av rörelsehinder (tillgänglighetsunderstöd)

Avustuksen hakija -ikoni

Vem kan söka

ARA-samfund.

Avustuksen suuruus -ikoni

Understöds storhet

Högst 45 % av de godtagbara reparationskostnaderna.

Tillgänglighetsunderstöd menar understöd för avlägsnande av rörelsehinder. ARA beviljar understödet för sådana åtgärder genom vilka tillgängligheten till bostäder och gemensamma utrymmen i bostadsbyggnaden påverkas i och med att hinder avlägsnas.

Åtgärder för att undanröja rörelsehinder som stöds kan vara att bygga ramper, bredda ytterdörrar eller installera ledstänger. Målet är att man utan hinder skall kunna ta sig in i huset och bostäderna samt gemensamma utrymmen utifrån. Man skall också utan hinder kunna ta sig fram med hjälpmedel som rollator eller rullstol längs korridorerna i hela byggnaden.

Understödets storlek är högst 45 % av de godtagbara reparationskostnaderna. Understödet beviljas av ARA.

Innan arbetena påbörjas måste man ha fått beslut om att understöd beviljats.

  
Mer specifika anvisningar finns i ansökningsanvisningar för hiss- och tillgänglighetsunderstöd (pdf)

SÖKA UNDERSTÖD

Ansökan om hiss- och tillgänglighetsunderstöd

Blanketten används för ansökan om hiss- och tillgänglighetsunderstöd hos ARA. Läs mer

INLEDA ARBETENA FÖRE BESLUT

Ansökan om tillstånd för byggstart

Ansökan om tillstånd att inleda de reparationsåtgärder som ingår i ansökan om reparationsunderstöd innan ARA meddelat sitt beslut om beviljande av understöd. Läs mer

UTBETALNINGSSKEDET

Ansökan om utbetalning (hiss- och hinderlöshetsunderstöd)

Blanketten används för ansökan om utbetalning av hiss- och hinderlöshetsunderstöd hos ARA. Läs mer

Publicerad 27-02-2013 kl. 13.05, uppdaterad 19-08-2020 kl. 12.04