Understöd för avlägsnande av rörelsehinder (tillgänglighetsunderstöd)

Avustuksen hakija -ikoni

För vem?

ARA-samfund, till exempel husbolag.

Behandlingstid för ansökan

Åtminstone tre månader.

Avustuksen suuruus -ikoni

Hur mycket?

Högst 45 % av de godtagbara reparationskostnaderna.

Tillgänglighetsunderstöd menar understöd för avlägsnande av rörelsehinder. ARA beviljar understödet för sådana åtgärder genom vilka tillgängligheten till bostäder och gemensamma utrymmen i bostadsbyggnaden påverkas i och med att hinder avlägsnas.

Åtgärder för att undanröja rörelsehinder som stöds kan vara

  • automatisering av ytterdörrar,
  • tillgänglighetsreparationer för en befintlig hiss,
  • att bygga ramper, räcken eller trapphiss.

Målet är att man utan hinder skall kunna ta sig in i huset och bostäderna samt gemensamma utrymmen utifrån. Man skall också utan hinder kunna ta sig fram med hjälpmedel som rollator eller rullstol längs korridorerna i hela byggnaden.

Mer specifika anvisningar och förutsättningar finns i sökanvigningen: 

Inledande av arbeten

Innan arbetena som understöds påbörjas måste man ha fått understödsbeslut från ARA eller en tillstånd för byggstart från ARA. Tillstånd för byggstart kan ansöks i ARAs e-tjänst.

1. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna

Bekanta dig med förutsättningarna för bidrag innan du ansöker om bidrag. Exakta uppgifter hittar du i ansökningsanvisningarna.

2. Inled inga åtgärder ännu

Åtgärder för tillgänglighetsreparationer kan inledas först när du har fått ett understödsbeslut eller ARA har beviljat tillstånd för byggstart.

3. Utred tillgängligheten vid ingången

Uppskattning av hinderslöshet eller låt göra en kartläggning av tillgänglighet (se kap. 1.4. i ansökningsanvisningen).

Om en tröskel eller fotsteg över 20 mm leder till ingången rekommenderar vi att göra en tillgänglighetsreparation: för dessa reparationer kan du ansöka om tillgänglighetsunderstöd.

4. Ta reda på om husbolaget omfattas av begränsningar för stöd av mindre betydelse

5. Anskaffa nödvändiga bilagor

Innan du ansöker om understöd, säkerställ att du redan har de bilagor som behövs i ansökan. De bilagor som behövs för ansökan beror på de tillgänglighetsreparationer för vilka man ansöker om understödet.

Närmare uppgifter om bilagorna hittar du i kapitel 5.2 (sida 17) i ansökningsanvisningen.

Understöd ansöks i ARAs E-tjänst. Inloggning till e-tjänsten förutsätter stark autentisering av användaren. Tjänsten använder Suomi.fi-inloggningen. Gå till anvisningar av Suomi.fi-inloggning

Vi rekommenderar att du använder Chrome eller Firefox webläsaren med tjänsten.

Logga in i E-tjänsten

Du behöver Suomi.fi-fullmakten 

Användaren behöver Suomi.fi-fullmakt (kundkategori: Stöd för boende) för att kunna ansöka om understöd för ett företag.

Fullmaktkoden som behövs: 
Söka reparationsunderstöd för bostadsbyggnader

När man inte behöver fullmaktskoden

En företrädare för ett samfund, en bolag eller en förening  som ensam har namnteckningsrätten kan uträtta ärenden i e-tjänsten utan fullmaktskoder.

1. Kan man bli beviljad understöd för reparation av tillgängligheten vid ingången om husbolaget saknar hiss, eller om husbolaget har en gammal hiss med svängdörrar som inte repareras?

Ja. Det är möjligt att få understöd för att förbättra tillgängligheten vid ingången även om husbolaget inte har någon hiss eller om en gammal hiss inte samtidigt repareras så att den blir tillgänglig.

För att understöd ska beviljas förutsätts att det inte finns över 20 millimeter höga trösklar vid ingången till huset.

2. Finns det fortfarande anslag kvar?

På sin webbplats berättar ARA om anslaget har tagit slut eller håller på att ta slut.

Publicerad 27-02-2013 kl. 13.05, uppdaterad 07-09-2023 kl. 7.59