Genvägar i ara.fi

Korta adresser, dvs. genvägar, används till innehållet på denna sida. Till exempel har några understödsidor en genväg. De korta adresserna gör det lättare att länka till sidorna. Adresserna är också lättare att komma ihåg.

Det finns en förteckning över genvägarna på denna sida. Texten i den vänstra kolumnen i förteckningen är en länk till sidan i fråga

Energicertifikat

www.ara.fi/energicertifikat

Finansiering / Lån och bidrag

www.ara.fi/finansiering

Hyresbestämning

www.ara.fi/hyresbestamning 

Hyresräknare

www.ara.fi/hyresraknare

Kontaktuppgifter

www.ara.fi/kontaktuppgifter 

Publikationer

www.ara.fi/publikationer 

Startbidrag för ombyggnad

www.ara.fi/startbidrag_for_ombyggnad 

Tomtpriser

www.ara.fi/tomtpriser 

Understöd

 www.ara.fi/understod

Val av boende

www.ara.fi/val_av_boende 

Villkor och rekommendationer till ARA-produktion

www.ara.fi/stodvillkor_och_rekommendationer 

Årsuppgifter

wwww.ara.fi/arsuppgifter

 

Publicerad 17-10-2014 kl. 14.43, uppdaterad 23-05-2019 kl. 16.22