E-tjänster för personkunder

Ansök om understöd

I e-tjänsten kan personkunder ansöka om reparationsunderstöd.

Du kan logga in i Aras e-tjänster med bankkoder, certifikatkort eller mobilcertifikat. Vi rekommenderar Chrome- eller Firefox-webläsaren när du använder våra e-tjänster.

Logga in i tjänsten

 

 

Med en fullmakt kan du befullmäktiga en annan person att fylla i din ansökan

Ladda bilagor som behövs, fylla in information och bifoga filer till ansökan.

Se också anvisningar om hur man fungerar som ombud:  
Gå till guiden "Att fungera som ombud – En guide för att ansöka om ARAs understöd för någon annans räkning"


Ansök om ett ordningsnummer

Om du vill ansöka om en bostadsrättsbostad behöver du ett ordningsnummer för bostadsansökan. Ordningsnumret gäller i två år och det kostar 9,20 €.

Du kan också ansöka om en bostadsrättsbostad för en annan persons räkning. Till detta behövs fullmakten Ansökan om ordningsnummer till bostadsrätt.

Ansök om ett ordningsnummer

Publicerad 01-04-2021 kl. 0.00, uppdaterad 14-02-2024 kl. 9.08