Tjänster för personkunder

I e-tjänsten kan personkunder ansöka om understöd som ARA beviljar. Nedanför hittar du listan av understödsformer som du kans ansöka via e-tjänsten.

Reparationsunderstöd

För vem

För hushållen där bor en person som har fyllt 65 år eller en person med funktionsnedsättning.

För vad

För reparationer av bostäder som används för boende året runt och reparationer som förbättrar möjligheterna att bo hemma.

Läs mer om understödet: 
Gå till understödssidan

Symbol som menar att understödet har inkomst- och förmögenhetsgränser.   Symbol som menar att reparationsarbetet får inte inledas förrän ARA har gett tillstånd för byggstart eller fattat beslut om understöd.

Understöd för undersökning av en byggnads skick och för planering av grundliga förbättringar

För vem

Till egnahemshusägare.

För vad

För undersökning av byggnaders skick, när man misstänker fukt- och mikrobskador eller inomhusluftproblem.

För planering av grundliga förbättringar när byggnaden har konstaterats fukt- och mikrobskador eller inomhusluftproblem med undersökningen av byggnaders skick.

Läs mer om understödet: 
Gå till understödssidan

 
Logga in i tjänsten. Knappen öppnar tjänsten rahoitus.ara-asiointi.fi.
Symbol som menar att tjänsten använder stark autentisering. Tjänsten förutsätter stark autentisering av användaren.
Suomi.fi-inloggning används.

Användaren kan logga in i tjänsten med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. 
Mer information om mobilcertifikat i mobiilivarmenne.fi
Mer information om certifikatkort på BRC:s webbsidor dvv.fi

Obs. Vi rekommenderar Chrome- eller Firefox-webläsaren när du använder våra e-tjänster.

 

Med en fullmakt kan du befullmäktiga en annan person att fylla i din ansökan

Ladda bilagor som behövs, fylla in information och bifoga filer till ansökan.

Se också anvisningar om hur man fungerar som ombud:  
Gå till guiden "Att fungera som ombud – En guide för att ansöka om ARAs understöd för någon annans räkning"

Publicerad 01-04-2021 kl. 0.00, uppdaterad 21-04-2021 kl. 15.51