Understöd för äldreanpassning av ARA-hyresbostäder

Avustuksen hakija -ikoni

Vem kan söka

Kommuner eller samfund som äger hyresbostäder finansierade med räntestödslån eller aravalån.

Avustuksen suuruus -ikoni

Understöds storhet

Högst 50 % av de faktiska, skäliga kostnaderna.

Maximibeloppet är 16 000 euro per bostad.

ARA beviljar understöd för renovering av ARA-hyreshus och -hyresbostäder så att de blir tillgängliga och bättre lämpade för äldre. Understöd beviljas under år 2020-2022.

Förutsättningar för att beviljas understöd

  • Läge: ARA-hyresbostäder som repareras måste belägna i de områdena med minskande befolkning, i tätorter av kommunerna, nära servicen.
  • Bostäder: Objekten som ska renoveras ska vara bostäder som är finansierat med arava- och/eller räntestödslån.
  • Efterfrågan: Understöd kan beviljas endast för reparation av sådana bostäder, som det enligt bedömning kan finnas efterfrågan på också i framtiden.
  • Bostadsanvändning: hyreshuset och bostäderna används för boende minst 10 år efter att understöd beviljats.
  • Övrigt stöd:om ARA har beviljat tillgänglighetsunderstöd för objektet, kan detta understöd inte beviljas.

Understöd beviljas i enlighet med förutsättningarna i 7 § i statsunderstödslagen (688/2011).

Noggrannare anvisningar och förutsättningar på sökanvisningen:
Ladda ner sökanvisning (pdf) 

Räntestödslån för reparationer

I reparationsprojekt kan också räntestödslån (räntestödslån för ombyggnad) sökas för återstoden av renoveringskostnaderna. 

Gå till sidan om räntestödslån för ombyggnad

Söka understöd

Undertstöd söks med blanketten "ARA 54". Gå till blankettsidan

kuvituskuva ARA-vuokra-asuntojen korjausavustukseen

Blankett ARA 54

Ansökan om understöd för äldreanpassning av ARA-hyreshus

(Blanketten ARA 54) Med blanketten söks för understöd för äldreanpassning av ARA-hyreshus. Läs mer

Publicerad 19-08-2020 kl. 13.37, uppdaterad 30-06-2021 kl. 11.16