Understöd för äldreanpassning av ARA-hyresbostäder

Avustuksen hakija -ikoni

Vem kan söka

Till exempel kommuner, kommunalt ägda samfund och allmännyttiga samfund som ARA utsett.

Avustuksen suuruus -ikoni

Understöds storhet

Högst 50 % av de faktiska, skäliga kostnaderna.

ARA beviljar understöd för renovering av ARA-hyreshus och -hyresbostäder så att de blir tillgängliga och bättre lämpade för äldre. Understöd beviljas under år 2020-2022.

Förutsättningar för att beviljas understöd

  • Läge: ARA-hyresbostäder som repareras måste belägna i de områdena med minskande befolkning, i centrum kommunerna nära servicen.
  • Användnings- och överlåtelsebegränsningar: Objekten som ska renoveras ska vara underställda begränsningar (för objekten ska gälla användnings- och överlåtelsebegränsningar i enlighet med räntestöd för hyresbostadslån eller bostadsrättshuslån eller i enlighet med aravabegränsningslagen; eller s.k. fortsatta begränsningar).
  • Efterfrågan: Understöd kan beviljas endast för reparation av sådana bostäder, som det enligt bedömning kan finnas efterfrågan på också i framtiden.
  • Bostadsanvändning: hyreshuset och bostäderna används för boende minst 10 år efter att understöd beviljats.
  • Övrigt stöd:om ARA har beviljat tillgänglighetsunderstöd för objektet, kan detta understöd inte beviljas.

Understöd beviljas i enlighet med förutsättningarna i 7 § i statsunderstödslagen (688/2011).

Obs! Noggrannare anvisningar och förutsättningar på sökanvisningen:
Ladda ner sökanvisning (pdf)

Räntestödslån för omfattande reparationsprojekter

I omfattande reparationsprojekt kan också räntestödslån sökas för återstoden av renoveringskostnaderna. Om räntestödslån också söks för reparationsprojektet ska det sökas samtidigt med understödet.

Gå till sidan om räntestödslån för ombyggnad

Söka understöd

Söka via e-tjänsten (rekommendation)

Understöd kan sökas via ARAs e-tjänst. Gå till e-tjänsten för ARA-samfund

Mer information om inloggning till ARAs e-tjänster: Gå till sidan av Suomi.fi-inloggnings anvisningar

Söka med blanketten

Du kans okcså söka understöd med blanketten "ARA 54". Gå till blankettssidan

kuvituskuva ARA-vuokra-asuntojen korjausavustukseen

Blankett ARA 54

Ansökan om understöd för äldreanpassning av ARA-hyreshus

Med blanketten söks för understöd för äldreanpassning av ARA-hyreshus. Läs mer

Publicerad 19.8.2020 kl. 13.37, uppdaterad 3.2.2021 kl. 12.08