ARAs blanketter

På den här sidan finns blanketter som används för att söka beviljande och utbetalning av ARAs understöd och bidrag. De senast uppdaterade blanketterna anges på sidan under texten.

Obs! För närvarande finns det bara ARAs blanketter om

  • reparationsunderstöd
  • understöd för ekonomirådgivningsverksamhet för hyresgäster
  • kortvarigt räntestödslån 

att få på den här sidan.

Blanketterna för de övriga formerna av understöd läggs ut på sidan under 2018. Fram till dess finns dessa blanketter att få i avsnittet Lån och bidrag under respektive form av understöd.

Till höger på sidan finns en sökfunktion där man kan söka blanketter utifrån deras nummer eller namn samt med hjälp av sökord och en förteckning över ämnesområden på den här webbplatsen. Om du gör sökningen med sökord är det bra att avbryta (trunkera) orden med asterisk, dvs. med tecknet *, som placeras på det ställe där ordet vanligen avstavas.

Anvisning för sökning med sökord >>

Blanketter / Sökresultat

1
2
3
4
...
7
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

ARA 101 Finansieringsansökan för forsknings- och utvecklingsprojekt 2023

Finansieringsansökan för forsknings- och utvecklingsprojekt 2023

ARA 44b Ansökan om utbetalning för slopande av gas- eller oljeuppvärmning i kommunala byggnader

Ansökan om utbetalning för slopande av gas- eller oljeuppvärmning i kommunala byggnader

ARA 45b Ansökan on utbetalning för slopande av gas- och oljeuppvärmning vid församlingarnas och föreningarnas byggnader

Ansökan on utbetalning för slopande av gas- och oljeuppvärmning vid församlingarnas och föreningarnas byggnader

Kreditinstitutets förbindelse till Statskontoret

Kreditinstitutets förbindelse till Statskontoret

ARA 45a ja 45c Sammanställning, understöd för slopande av gas- och oljeuppvärmning vid församlingarnas och föreningarnas fastigheter

Sammanställning av byggnader, kostnader och nya uppvärmningssystem (dessutom ska en fritt formulerad kostnadskalkyl göras)

ARA 45 Ansökan om understöd för slopande av gas- och oljeuppvärmning vid församlingarnas och föreningarnas fastigheter

Ansökan om understöd för slopande av gas- och oljeuppvärmning vid församlingarnas och föreningarnas fastigheter

ARA 44 Ansökan om understöd för slopande av gas- och oljeuppvärnming vid kommunernas fastigheter

Ansökan om understöd för slopande av gas- och oljeuppvärnming vid kommunernas fastigheter

ARA 99aE Dokument i delbeslutsskedet (nybyggnad/specialprojekt)

Dokument i delbeslutsskedet (nybyggnad/specialprojekt)

ARA 39d Utbetalningsansökan, understöd för laddningspunkter på arbetsplatser

ARA 39d Utbetalningsansökan, understöd för laddningspunkter på arbetsplatser

ARA 90E Specifikation av anskaffningsvärdet, specialprojekt

Specifikation av anskaffningsvärdet, specialprojekt


1
2
3
4
...
7
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar