ARAs blanketter

På den här sidan finns blanketter som används för att söka beviljande och utbetalning av ARAs understöd och bidrag. De senast uppdaterade blanketterna anges på sidan under texten.

Obs! För närvarande finns det bara ARAs blanketter om

  • reparationsunderstöd
  • understöd för ekonomirådgivningsverksamhet för hyresgäster
  • kortvarigt räntestödslån 

att få på den här sidan.

Blanketterna för de övriga formerna av understöd läggs ut på sidan under 2018. Fram till dess finns dessa blanketter att få i avsnittet Lån och bidrag under respektive form av understöd.

Till höger på sidan finns en sökfunktion där man kan söka blanketter utifrån deras nummer eller namn samt med hjälp av sökord och en förteckning över ämnesområden på den här webbplatsen. Om du gör sökningen med sökord är det bra att avbryta (trunkera) orden med asterisk, dvs. med tecknet *, som placeras på det ställe där ordet vanligen avstavas.

Anvisning för sökning med sökord >>

Blanketter / Sökresultat

1
2
3
4
...
8
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

ARA 67 Ansökan om ordningsnummer för bostadsrättsbostad

Ansökan om ordningsnummer för bostadsrättsbostad

ARA 48 Understödsansökan för bostandssammanslutningar elenergikostnader

Understödsansökan för bostandssammanslutningars elenergikostnader

ARA 42a Entreprenörens intyg till bilaga till ansökan om utbetalning gällande lämplighet för fjärrvärmeanordningen

Entreprenörens intyg till bilaga till ansökan om utbetalning gällande lämplighet för fjärrvärmeanordningen

ARA 42 Ansökan om utbetalning för övergång till lågtemperaturfjärrvärme

Ansökan om utbetalning för övergång till lågtemperaturfjärrvärme

ARA 44a Understöd för slopande av naturgas- och oljeuppvärmning i kommunala byggnader

Understöd för slopande av naturgas- och oljeuppvärmning i kommunala byggnader

ARA 56d Rapport om understöd för boenderådgivning

Rapport om understöd för boenderådgivning

ARA 56e Ansökan om utbetalning av understöd för boenderådgivning

Ansökan om utbetalning av understöd för boenderådgivning

Ansökan om tomtpris

Ansökan om tomtpris

ARA 43 Ansökan om understöd för övergång till lågtemperaturfjärrvärme

Ansökan om understöd för övergång till lågtemperaturfjärrvärme

ARA 84 De minimis -anmälan och intyg

Lomaketta käytetään haettaessa ARAlta enintään 10 % suuruista käyttötarkoituksen muutosavustusta. Lomaketta voi halutessaan käyttää de minimis -ilmoituksen pohjana myös sähköautojen latausinfra-, hiss...


1
2
3
4
...
8
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar