ARAs blanketter

På den här sidan finns blanketter som används för att söka beviljande och utbetalning av ARAs understöd och bidrag. De senast uppdaterade blanketterna anges på sidan under texten.

Obs! För närvarande finns det bara ARAs blanketter om

  • reparationsunderstöd
  • understöd för ekonomirådgivningsverksamhet för hyresgäster
  • kortvarigt räntestödslån 

att få på den här sidan.

Blanketterna för de övriga formerna av understöd läggs ut på sidan under 2018. Fram till dess finns dessa blanketter att få i avsnittet Lån och bidrag under respektive form av understöd.

Till höger på sidan finns en sökfunktion där man kan söka blanketter utifrån deras nummer eller namn samt med hjälp av sökord och en förteckning över ämnesområden på den här webbplatsen. Om du gör sökningen med sökord är det bra att avbryta (trunkera) orden med asterisk, dvs. med tecknet *, som placeras på det ställe där ordet vanligen avstavas.

Anvisning för sökning med sökord >>

Blanketter / Sökresultat

1
2
Nästa Sista

Ansökan om reparationsunderstöd

Den här blanketten används för ansökan om reparationsunderstöd för bostäder för äldre och för personer med funktionsnedsättning.

Ansökan om utbetalning för bostadsandelslagsförsök

Ansökan om utbetalning för bostadsandelslagsförsök

Ansökan om understöd för bostadsandelslagsförsök

Understödet är avsett att användas för de planerings- och beredningskostnader som uppstår vid grundande av nya invånarnära bostadsandelslag

Ansökningsformulär för understöd för boenderådgivning

Med formuläret ansöker du om understöd för boenderådgivning

Ansökan om utbetalning av understöd för boenderådgivning och mellan-/slutrapport

Med formuläret ansöks om utbetalning av understöd för boenderådgivning från ARA samt levereras också en mellan-/slutrapport till ARA om boenderådgivningsverksamheten som stöds med hjälp av bidraget.

Anbudsförefrågan till kreditinstituten (kortvarigt räntestödslån)

Anbudsförefrågan till kreditinstituten som gäller kortvarigt räntestödslån för byggande av hyreshus.

Dokument för fasen om lånebeslut (kortvarigt räntestödslån)

Lista över dokumenten om lånebeslutsfasen som ska lämnas in till ARA vid ansökan om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus.

Låneförbindelse (kortvarigt räntestödslån)

Låneförbindelse för kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus.

Ansökan om kortvarigt räntestödslån

Formuläret används för att ansöka om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus.

Budget / beräkning av initialhyran

Den här blanketten är en bilaga till ansökan om kortsiktigt räntestödslån.


1
2
Nästa Sista