Årsuppgifter om allmännyttiga bostadsamfund

Ara övervakar verksamheten för samfund som på basis av arava- och räntestödslagstiftningen utsetts till allmännyttiga. I syfte att genomföra sin övervakningsuppgift begär Ara årligen uppgifter om samfundens verksamhet och ekonomi (s.k. årsuppgifter). Med hjälp av bokslutsuppgifterna bedömer Ara också samfundens förutsättningar att erhålla lån när nya projekt godkänns.

Samfund som utsetts till allmännyttiga lämnar in årsuppgifterna via Aras e-tjänsten. Ytterligare har Aras e-tjänst blivit mera omfattande i och med den digitala tjänsten för styrning och tillsyn av ara-bostadsbeståndet.

Publicerad 27-01-2020 kl. 8.43, uppdaterad 19-12-2023 kl. 13.15