Fakturering

Ara tar emot bara nätfakturor. Ara inte mottagar eller betalar fakturor som kommer via e-post eller som kommer till ARA i pappersform.

Faktureringsadress för elektronisk fakturering:

FO-nummer: 0948320-5
EDI-kod: 003709483205
Operatör: OpusCapita Solutions Oy, förmedlarkod E204503

Om företaget saknar ekonomiprogram som har e-faktureringsmöjlighet kan du i ett övergångsskede utnyttja Postens tjänst eller Baswares Supplier portalet.

Statens webbplats för nätfakturering (Statskontoret.fi)

Om fakturerare har inte FO-nummer (t.ex. privatpersoner), kan fakturor skickas i pappersform till addressen nedanför (bildlässningstjänst).

Finansiering- och utveclingscentralen för boendet (Ara)
PB 96644
01051 LASKUT

OBS. Man kan skicka bara en faktura per kuvertet. Addressen ovanför måste vara också på kuvertet och på fakturan.
Fakturor måste fyllas mervärdesskattelagens krav på fakturainnehåller, tillräckliga information om leverantör och andra information som hör till betalning.

Publicerad 01-06-2018 kl. 0.01, uppdaterad 26-10-2023 kl. 9.21