Aras kommunikation

Kommunikation tar hand om information inom Ara, webbtjänster, mediarelationer samt organisering av mäss- och mediaevenemang. 

Kommunikation också redigerar Aras nyhetsbrev och koordinerar Aras publikationverksamhet.

Kontaktuppgifter och ansvarsområden

Helena Berg
kommunikationschef
tfn 029 525 0845

  • aktuell kommunikation
  • planering av kommunikation
  • medier och mediakontakter, intervjubegäran

Susanna Mäenpää
kommunikationsexpert
tfn 029 525 0815 

  • planering och utveckling av webbtjänster och webbkommunikation, förnyelse av ara.fi
  • tillgänglighet
  • visuell kommunikation

Laura Karppinen
språkvårdare i finska
tfn 029 525 0920

  • språkvård och klarspråksarbete
  • webbkommunikation

Personal e-postadressen i form av fornamn.efternamn@ara.fi

 

Publicerad 12-11-2021 kl. 0.00, uppdaterad 15-02-2024 kl. 9.29