Reparationsunderstöd

ARA beviljar understöd för reparationer för hushåll där det finns en person som fyllt 65 år eller en person med funktionsnedsättning samt olika understöd för husbolag (bostadsaktiebolag eller hyreshusbolag o.s.v.).

Reparationsunderstöd beviljas:


För personkunder:

 
För husbolag och samfund:

 

 

Publicerad 13-01-2017 kl. 9.31, uppdaterad 06-03-2023 kl. 14.53