Energiunderstöd

Energiunderstöd fortsätter 2023

Anslaget för 2023 är gemensamt för energiunderstöd för bostadsbyggnader och för understöd för övergång till lågtemperaturfjärrvärme, vilket är sammanlagt 98,67 miljoner euro.

Statsrådet har utfärdat en ny förordning 20.12.2022. Den nya förordningen motsvarar till sitt innehåll det energiunderstöd som beviljats åren 2020-2022. Gå till den nya förordningen.

Detta anslag är avsett att fortsätta ett väl fungerande energiunderstödssystem.
Gå till miljöministeriets pressmeddelande 20.12.2022.

Nya ansökningar kan skickas in året runt och de behandlas i den ordning de har anlänt till ARA.

Situation för ansökningar 27.9.2023

  • För tillfället behandlas ansökningar som har kommit fram i september.
  • inkomna energiunderstödsansökningar som väntar på behandling: 130 st
  • inkomna lågtemperaturfjärrvärme ansökningar som väntar på behandling: 287 st
  • Hittills har det bundits ca. 77 / 98,7 miljoner euro av anslaget

De obehandlade ansökningar som hittills inkommit till ARA uppgår till cirka 14-16 miljoner euro av anslaget.

ARA beviljar energiunderstöd under åren 2020–2023 för förbättring av energiprestandan i bostadshus.

Understöd beviljas för personkunder, husbolag, ARA-samfund och kommunernas hyreshusbolag som äger bostadshus.

Gå till mer detaljerade uppgifter om understöd enligt sökandegrupper:

När kan man söka?

ARA tar emot ansökningar året runt.

Behandlingstid för ansökan

ARA behandlar understödsansökningar som har kommit fram inom ungefär en månad.

Hur mycket understöd och för vilka åtgärder?

Du kan bekanta dig med hur mängden av understödet kalkyleras och se vilka åtgärder understöds. Andelen av understödet för åtgärdernas kostnader du kan se från tabellen i webbsidan. Du kan också kalkylera själva med ARAs energiunderstödsräknare, hur mycket understöd du skulle få.

Se åtgärder som understöds och kalkylering av understöd

Bekanta dig med vanliga frågor

Vi har samlat ihop en lista av vanliga frågor om understödet och svarat dem. Kolla listan av frågor först innan du kontaktar oss. Gå till vanliga frågor

Publicerad 04-05-2021 kl. 9.56, uppdaterad 27-09-2023 kl. 12.51