Energiunderstöd

Miljöministeriet förbereder energiunderstöd för år 2023

I statens budgetproposition för år 2023 har föreslagits totalt av 69,1 miljoner euro anslaget för energiunderstödet. Miljöministeriet förbereder just nu anslagets fortsättning.

Detta anslag är avsett att fortsätta ett väl fungerande energiunderstödssystem.

Nya ansökningar kan skickas in året runt och de behandlas i den ordning de har anlänt till ARA. Nuvarande anslaget fördelas så länge anslaget räcker. Nya ansökningar väntar på riksdagens beslut av anslag och fortsättningen av understödet.

Energiunderstödet tillhör miljöministeriets förvaltningsområde och fortsättningen av bidraget kan följas genom att beställa pressmeddelanden från miljöministeriet.Länk till miljöministeriets pressmeddelande

Vi kommer att meddela anslagsbehovet till miljöministeriet och uppdatera regelbundet på vår hemsida.

Anslaget för energiunderstöd i 2022 är 40 miljoner euro, och 1.7.2022 godkänd tilläggsanslag 20 miljoner euro, totalt 60 miljoner euro. Anslaget för året 2022 har redan reserverat för inkomna ansökningar.

Situation för ansökningar 5.10.2022

  • För tillfället behandlas ansökningar som har kommit fram i mars
  • inkomna ansökningar som väntar på behandling: 1300 st
  • Hittills har det bundits ca. 44,5 / 60 miljoner euro av anslaget
  • nuvarande anslaget har redan reserverat för inkomna ansökningar

 

ARA beviljar energiunderstöd under åren 2020–2022 för förbättring av energiprestandan i bostadshus.

Understöd beviljas för personkunder, husbolag, ARA-samfund och kommunernas hyreshusbolag som äger bostadshus.

Gå till mer detaljerade uppgifter om understöd enligt sökandegrupper:

När kan man söka?

ARA tar emot ansökningar året runt.

Behandlingstid för ansökan

ARA behandlar understödsansökningar som har kommit fram inom ungefär sex månader.

Hur mycket understöd och för vilka åtgärder?

Du kan bekanta dig med hur mängden av understödet kalkyleras och se vilka åtgärder understöds. Andelen av understödet för åtgärdernas kostnader du kan se från tabellen i webbsidan. Du kan också kalkylera själva med ARAs energiunderstödsräknare, hur mycket understöd du skulle få.

Se åtgärder som understöds och kalkylering av understöd

Bekanta dig med vanliga frågor

Vi har samlat ihop en lista av vanliga frågor om understödet och svarat dem. Kolla listan av frågor först innan du kontaktar oss. Gå till vanliga frågor

Publicerad 04-05-2021 kl. 9.56, uppdaterad 09-09-2022 kl. 13.43