Energiunderstöd

Obs! Anslaget för 2021 har tagit slut, ansökningar förväntar sig ett nytt understödsanslag

Anslaget för 2021 har tagit slut för de energiunderstödsansökningarna som redan har kommit fram till ARA. Vi har förmedlat uppgifterna till miljöministeriet och vi inväntar information om ett eventuellt tilläggsanslag.

Nya ansökningar kan skickas in året runt och de behandlas i den ordning de har anlänt till ARA. Ansökningar som redan har kommit fram förväntar ett eventuellt tilläggsanslag eller nästa års anslag. Vi förbehandlar dock ansökningarna som redan har kommit för att vi kan bevilja stöd, snarast möjligt (dock senast 2022). På grund av anslaget har tagit slut, kan vi inte bevilja stöd för tillfället.

Energiunderstöd beviljas för åtgärder som har tillkommit efter att ansökan har kommit fram.

Åtgärderna kan påbörjas på egen risk efter att den sökandes understödsansökan har anlänt till ARA. Den sökande måste dock beakta att understödsbeslutet kan vara antingen positivt eller negativt. ARA rekommenderar att åtgärderna påbörjas efter understödsbeslut. Utbetalningsansökan kan lämnas in först efter ett positivt beslut om energiunderstöd.

Obs! Om du redan har fått ett beviljande beslut om energiunderstöd kan du söka betalning normalt när åtgärderna är färdiga.

 

ARA beviljar energiunderstöd under åren 2020–2022 för förbättring av energiprestandan i bostadshus.

Understöd beviljas för personkunder, husbolag, ARA-samfund och kommunernas hyreshusbolag som äger bostadshus.

Gå till mer detaljerade uppgifter om understöd enligt sökandegrupper:

När kan man söka?

ARA tar emot ansökningar året runt.

Behandlingstid för ansökan

ARA behandlar understödsansökningar som har kommit fram inom ungefär fyra månader.

Hur mycket understöd och för vilka åtgärder?

Du kan bekanta dig med hur mängden av understödet kalkyleras och se vilka åtgärder understöds. Andelen av understödet för åtgärdernas kostnader du kan se från tabellen i webbsidan. Du kan också kalkylera själva med ARAs energiunderstödsräknare, hur mycket understöd du skulle få.

Se åtgärder som understöds och kalkylering av understöd

Bekanta dig med vanliga frågor

Vi har samlat ihop en lista av vanliga frågor om understödet och svarat dem. Kolla listan av frågor först innan du kontaktar oss. Gå till vanliga frågor

Publicerad 04-05-2021 kl. 9.56, uppdaterad 05-05-2021 kl. 10.09