Räntestödslån för ombyggnad av hyres- och bostadsrättshus

ARA godkänner räntestödslån för ombyggnad av hyres- och bostadsrättshus för objekt som kommunerna har godkänt. Räntestödslån är ett lån som har beviljats av bank eller annat finansieringsinstitut för vilka en del av räntorna betalas av Statskontoret direkt till långivaren ur medel från bostadsfonden om låntagarens bassjälvriskränta överskrids.

Räntestödslån som har beviljats för ombyggnad av hyres- eller bostadsrättsbostäder erhåller statens fyllnadsborgen. Borgen träder direkt i kraft genom beslut i lag.

Räntegottgörelse

Låntagarens bassjälvriskräntan på alla godkända långtids räntestödslån för hyreshus är 1,7%. Bassjälvriskräntan på räntestödslån för bostadsrättshus är 2,5 %.

För den överstigande delen betalas det första året 80 % som räntestöd. Räntestödet som utbetalas minskar årligen.

Mera uppgifter om räntestöd fås på Statskontorets kundservicenummer för räntestöd 029 550 2248.

Mer information

Exceptionell ansökningstid för bostadsrättshus i 2021 

Det finns exceptionellt en ansökningstid för räntestödslån för ombyggnad av bostadsrättshus år 2021. Ansökningstid börjar den 15 oktober och slutar den 31 december 2021.

ARA behandlar ansökan som kommer fram i 2021 i början av året 2022. Under denna tiden vi behandlar också ansökan som har kommit fram före ansökningstiden och är inte ännu behandlats.

Anvisningar

ARAs sakkunniga som handlar räntestödslån och borgenslån till projket för vissa områden.

Obs! ARAs sakkunniga som är experter inom finansiering kan inte råda dig om energiunderstöd för husbolag och personkunder.

ARAs sakkunniga inom finansiering och indelning av distrikten

E-post adress i form av: fornamn.efternamn@ara.fi

Distrikt Sakkunnig

Helsingfors (innehåller inte Västra Helsingfors)
Kajanaland
Lappland

Markku Aho

tfn. 029 525 0842

Västra Helsingfors
Esbo
Egentliga Tavastland
Västra Nyland
(Lojo, Hangö, Ingå, Kyrkslätt, Raseborg, Sjundeå, Vichtis)
Satakunta
Egentliga Finland

Mikko Laakso

tfn. 029 525 0813

Södra Savolax
Mellersta Finland
Birkaland
Norra Savolax

Tanja Mattila

tfn. 029 525 0880

Västra Vanda
Södra Österbotten
Mellersta Österbotten
Österbotten
Norra Österbotten
Päijänne-Tavastland

Helena Jalonen

tfn. 029 525 0846

Östra Vanda
Mellersta och Östra Nyland (Kuuma-kommuner)
Södra Karelen
Kymmenedalen
Norra Karelen

Jaana Huttunen

tfn. 029 525 0886

Bostäder för specialgrupper

Sonja Manssila
tfn. 029 525 0862

Handlar specialgruppernas projektens styrning och handläggning samt bedömning av bostadsbehovet (också ändringar av användningsändamålet).

Understöd för äldreanpassning av ARA-hyresbostäder.

Startmöten av projekt

När du vill  boka in ett möte till exempel startmötet för projekt om specialgruppernas bostäder, kontakta med e-post projektassistent Pirjo Jussila. 

E-post adress i form av: fornamn.efternamn@ara.fi

 

Publicerad 14-02-2013 kl. 16.09, uppdaterad 15-10-2021 kl. 14.00