Räntestödslån för ombyggnad av hyres- och bostadsrättshus

ARA godkänner räntestödslån för ombyggnad av hyres- och bostadsrättshus för objekt som kommunerna har godkänt. Räntestödslån är ett lån som har beviljats av bank eller annat finansieringsinstitut för vilka en del av räntorna betalas av Statskontoret direkt till långivaren ur medel från bostadsfonden om låntagarens bassjälvriskränta överskrids.

Räntestödslån som har beviljats för ombyggnad av hyres- eller bostadsrättsbostäder erhåller statens fyllnadsborgen. Borgen träder direkt i kraft genom beslut i lag.

Räntegottgörelse

Låntagarens bassjälvriskräntan på alla godkända långtids räntestödslån för hyreshus är 1,7%. Bassjälvriskräntan på räntestödslån för bostadsrättshus är 2,5 %.

För den överstigande delen betalas det första året 80 % som räntestöd. Räntestödet som utbetalas minskar årligen.

Mera uppgifter om räntestöd fås på Statskontorets kundservicenummer för räntestöd 029 550 2248.

Mer information

Exceptionell ansökningstid för bostadsrättshus i 2021 

Det finns exceptionellt en ansökningstid för räntestödslån för ombyggnad av bostadsrättshus år 2021. Ansökningstid börjar den 15 oktober och slutar den 31 december 2021.

ARA behandlar ansökan som kommer fram i 2021 i början av året 2022. Under denna tiden vi behandlar också ansökan som har kommit fram före ansökningstiden och är inte ännu behandlats.

Anvisningar

Aras sakkunniga som handlar räntestödslån och borgenslån till projket för vissa områden.

Aras sakkunniga inom finansiering kan inte ge råd om energiunderstöd för husbolag och personkunder.

Aras sakkunniga inom finansiering och indelning av distrikten

E-post adress i form av: fornamn.efternamn@ara.fi

Nyproduktion och ombyggnad av hyreshus

Distrikt Sakkunnig
Västra Helsingfors Markku Aho 
tfn. 029 525 0842

Mikko Kontumäki 
tfn. 029 525 0919
 
Östra Helsingfors Ritvaliisa Rinnemaa 
tfn. 029 525 0860

Mikko Kontumäki 
tfn. 029 525 0919
Esbo
Grankulla
Norra Savolax
Mikko Kontumäki 
tfn. 029 525 0919

Vanda
Västra Nyland (Lojo, Hangö, Ingå, Kyrkslätt, Raseborg, Sjundeå, Vichtis)
Mellersta Nyland
Östra Nyland
Egentliga Finland
Satakunda
Södra Karelen

Jaana Huttunen
tfn. 029 525 0886

Birkaland
Egentliga Tavastland
Päijänne-Tavastland
Lauri Hirvonen 
(inte studentbostäder)
tfn. 029 525 0921

Tanja Mattila 
(studentbostäder)
tfn. 029 525 0880
 
Mellersta Finland Lauri Hirvonen 
tfn. 029 525 0921

Tanja Mattila 
tfn. 029 525 0880
Södra Österbotten
Österbotten
Mellersta Österbotten
Norra Österbotten
Lauri Hirvonen 
tfn. 029 525 0921

Jaana Huttunen
tfn. 029 525 0886

Södra Savolax
Kajanaland
Kymmenedalen
Norra Karelen

Ulla Laapotti
tfn. 029 525 0824
Lappland Helena Jalonen
tfn. 029 525 0846

 

Lån för ombyggnad av bostadsrättshus

Distrikt Sakkkunnig

Hela Finland

Ulla Laapotti
tfn. 029 525 0824

Kari Lappalainen
tfn. 029 525 0801

Maiju Olli
tfn. 029 525 0837

 


Bostäder för specialgrupper

Välfärdsområde Sakkunnig


Västra Helsingfors
Birkaland
Norra Österbotten

Markku Aho
tfn. 029 525 0842

Östra Helsingfors
Vanda–Kervo
Västra Nyland
Östra Nyland
Egentliga Finland
Päijänne-Tavastland
Satakunda
Södra Österbotten
Österbotten
Mellersta Österbotten
Mellersta Finland
Norra Savolax

Ritvaliisa Rinnemaa
tfn. 029 525 0860

Mellersta Nyland
Kymmenedalen
Egentliga Tavastland
 

Mikko Kontumäki
tfn. 029 525 0919

Södra Karelen
Södra Savolax
Norra Karelen
Kajanaland
Lappland
Helena Jalonen
tfn. 029 525 0846

Hela landet:
Styrning och handläggning av investeringsstödsprojekt för specialgrupper
Bedömning av bostadsbehovet och ändringar av användargrupp 

Sonja Manssila
tfn. 029 525 0862

Startmöten av projekt

När du vill  boka in ett möte till exempel startmötet för projekt om specialgruppernas bostäder, kontakta med e-post projektassistent Pirjo Jussila. 

E-post adress i form av: fornamn.efternamn@ara.fi

Publicerad 14-02-2013 kl. 16.09, uppdaterad 20-03-2023 kl. 9.39