Nyheter och pressmeddelande 2015 - nyheter

1
2
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Publicerad
Hissunderstöd 2016

Man kan fortfarande ansöka om hiss- och hinderlöshetsunderstöd under 2016. Enligt uppskattningarna finns det 14 miljoner euro för understöd för att bygga nya hissar.

01-12-2015
Seminariets bästa bitar: det mångsidiga programmet och deltagarna

De som deltog i seminariet "Förnyelse av samhället" inspirerades av det mångsidiga programmet och möjligheten att nätverka med andra som jobbar inom branschen.

13-11-2015
Flexibiliteten är viktig i den nya korta räntestödsmodellen

ARAs överdirektör och utredningsman Hannu Rossilahti har överlåtit sitt förslag till jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen om en ny tioårig räntestödsmodell för att öka mängden statsunderstöd...

10-11-2015
Inkomstgränser för dem som bor i ARA-bostäder? Förordningsändring på remiss

Miljöministeriet har skickat ett utkast till en förordningsändring på remiss som ämnar införa inkomstgränser för bostäder som stöds av staten.

28-10-2015
ARA samlar kommunernas bostadsmarknadsinformation från år 2015

ARA samlar årligen bostadsmarknadsinformation från kommunerna med elektroniska blanketten i Suomi.fi. Blanketten returneras till ARA före 8.12.2015.

28-10-2015
Fler bostäder till huvudstadsregionen genom att förnya samhällen

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen, ARAs ledning och experter samt de ansvariga för utvecklingen av boende och planläggning i Helsingfors och Vanda bekantade sig med mångsidiga och goda e...

08-10-2015
Finlandiapriset i arkitektur till ett ARA-objekt

Puukuokka är ett bostadsvåningshus där träbyggande, ny, kreativ arkitektur och ett nytt sätt att skaffa sig en egen lägenhet kombineras. ARA deltar i finansieringen av huset. Puukuokka ägs av Lakea Oy...

24-09-2015
Asylsökande kan inkvarteras i tomma ARA-bostäder

ARA ställer sig positiv och flexibel till att utnyttja statsunderstödda ARA-bostäder för inkvarteringen av asylsökande.

23-09-2015
ARA med på Bostadsmässan – Välkommen till den moderna "studentlyan" i Opaali!

ARA, Suomen Muotoilusäätiö och VAV Asunnot Oy har gemensamt planerat en modern "studentlya" i flervåningshuset Opaali. Interiören planerades som en del av projektet Työllisyys Tähtäimessä (ung. sikte ...

23-07-2015
Ansökningstiden för investeringsstöd för specialgrupper pågår

Stöd kan beviljas för nyproduktion, förvärv och ombyggnad av bostäder för grupper med särskilda behov.

23-07-2015
Efterfrågan på bostadsrättsbostäder minskade

ARAs bostadsmarknadsöversikt 2/2015 är klar. Boende i bostadsrättsbostäder behandlas i översikten.

11-06-2015
Tjänsten Bostadshyror.fi har förnyats

Bostadshyror.fi är en söktjänst som tillhandahålls av ARA. Den innehåller pris- och kvalitetsuppgifter om nya fritt finansierade hyresavtal. För närvarande kan uppgifter sökas om de nio största städer...

28-05-2015
De bostadspolitiska öppningarna i regeringsprogrammet

I regeringsprogrammet har man kommit överens om att utveckla stödsystemet för boende genom att se över begränsningarna i anslutning till det.  När det gäller ny ARA-produktion ändras begränsning...

28-05-2015
Viktigt principbeslut av hovrätten: feldisponerade understöd på 3,6 miljoner euro ska återbetalas

Rovaniemi hovrätt har i en dom som utfärdats idag (22.5.2015) ålagt f.d. ordföranden för Riihi säätiö att i skadestånd återbetala felaktigt disponerade understöd på 3,5 miljoner euro. Beloppet är det...

22-05-2015
Energicertifikatregistret samlar energicertifikaten på ett ställe

Från och med den 1 maj 2015 införs ett informationssystem för energicertifikat för byggnader Kärnan i energicertifikatsystemet är energicertifikatregistret som upprätthålls av ARA (energiatodistusreki...

04-05-2015
Tudelningen av bostadsmarknaden fördjupas

Enligt ARAs bostadsmarknadsenkät framstår tudelningen av bostadsmarknaden allt tydligare mellan tillväxtcentrumen och de kommuner där befolkningen minskar. Antalet hushåll som står i kö till en hyresb...

04-05-2015
Mer detaljerade kommunspecifika hyresuppgifter från ARA

ARA publicerar mer omfattande hyresuppgifter för mottagare av FPA:s allmänna bostadsbidrag. Statistiken publiceras i februari och augusti.

27-03-2015
Från institution mot ett eget hem: Seppos berättelse

Utvecklingsstörda personers boende på institution avvecklas innan 2020. Inom projektet Arjen keskiössä (2012–2014) som koordinerades av ARA och Förbundet Utvecklingsstörning har man skapat nya sätt at...

23-03-2015
ARA-verkstad fokuserade på specialgrupper och byggnadsplanering

Denna gång träffades ARA-verkstaden i Tammerfors med temat "Bra, bättre, bästa planering". Den första dagen låg fokus på utmaningarna inom utvecklingsstörda personers självständiga boende. Den andra d...

21-03-2015
Handbok visar vägen för utvecklingsstörda personers självständiga boende

ARA och Förbundet Utvecklingsstörning har publicerat en handbok där man presenterar ett nytt sätt att ordna utvecklingsstörda personers boende.

11-03-2015

1
2
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar