Nyheter och pressmeddelande 2015 - nyheter

1
2
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Publicerad
Hissunderstöd 2016

Man kan fortfarande ansöka om hiss- och hinderlöshetsunderstöd under 2016. Enligt uppskattningarna finns det 14 miljoner euro för understöd för att bygga nya hissar.

1.12.2015
Seminariets bästa bitar: det mångsidiga programmet och deltagarna

De som deltog i seminariet "Förnyelse av samhället" inspirerades av det mångsidiga programmet och möjligheten att nätverka med andra som jobbar inom branschen.

13.11.2015
Flexibiliteten är viktig i den nya korta räntestödsmodellen

ARAs överdirektör och utredningsman Hannu Rossilahti har överlåtit sitt förslag till jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen om en ny tioårig räntestödsmodell för att öka mängden statsunderstöd...

10.11.2015
Inkomstgränser för dem som bor i ARA-bostäder? Förordningsändring på remiss

Miljöministeriet har skickat ett utkast till en förordningsändring på remiss som ämnar införa inkomstgränser för bostäder som stöds av staten.

28.10.2015
ARA samlar kommunernas bostadsmarknadsinformation från år 2015

ARA samlar årligen bostadsmarknadsinformation från kommunerna med elektroniska blanketten i Suomi.fi. Blanketten returneras till ARA före 8.12.2015.

28.10.2015
Fler bostäder till huvudstadsregionen genom att förnya samhällen

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen, ARAs ledning och experter samt de ansvariga för utvecklingen av boende och planläggning i Helsingfors och Vanda bekantade sig med mångsidiga och goda e...

8.10.2015
Finlandiapriset i arkitektur till ett ARA-objekt

Puukuokka är ett bostadsvåningshus där träbyggande, ny, kreativ arkitektur och ett nytt sätt att skaffa sig en egen lägenhet kombineras. ARA deltar i finansieringen av huset. Puukuokka ägs av Lakea Oy...

24.9.2015
Asylsökande kan inkvarteras i tomma ARA-bostäder

ARA ställer sig positiv och flexibel till att utnyttja statsunderstödda ARA-bostäder för inkvarteringen av asylsökande.

23.9.2015
ARA med på Bostadsmässan – Välkommen till den moderna "studentlyan" i Opaali!

ARA, Suomen Muotoilusäätiö och VAV Asunnot Oy har gemensamt planerat en modern "studentlya" i flervåningshuset Opaali. Interiören planerades som en del av projektet Työllisyys Tähtäimessä (ung. sikte ...

23.7.2015
Ansökningstiden för investeringsstöd för specialgrupper pågår

Stöd kan beviljas för nyproduktion, förvärv och ombyggnad av bostäder för grupper med särskilda behov.

23.7.2015
Efterfrågan på bostadsrättsbostäder minskade

ARAs bostadsmarknadsöversikt 2/2015 är klar. Boende i bostadsrättsbostäder behandlas i översikten.

11.6.2015
Tjänsten Bostadshyror.fi har förnyats

Bostadshyror.fi är en söktjänst som tillhandahålls av ARA. Den innehåller pris- och kvalitetsuppgifter om nya fritt finansierade hyresavtal. För närvarande kan uppgifter sökas om de nio största städer...

28.5.2015
De bostadspolitiska öppningarna i regeringsprogrammet

I regeringsprogrammet har man kommit överens om att utveckla stödsystemet för boende genom att se över begränsningarna i anslutning till det.  När det gäller ny ARA-produktion ändras begränsning...

28.5.2015
Viktigt principbeslut av hovrätten: feldisponerade understöd på 3,6 miljoner euro ska återbetalas

Rovaniemi hovrätt har i en dom som utfärdats idag (22.5.2015) ålagt f.d. ordföranden för Riihi säätiö att i skadestånd återbetala felaktigt disponerade understöd på 3,5 miljoner euro. Beloppet är det...

22.5.2015
Energicertifikatregistret samlar energicertifikaten på ett ställe

Från och med den 1 maj 2015 införs ett informationssystem för energicertifikat för byggnader Kärnan i energicertifikatsystemet är energicertifikatregistret som upprätthålls av ARA (energiatodistusreki...

4.5.2015
Tudelningen av bostadsmarknaden fördjupas

Enligt ARAs bostadsmarknadsenkät framstår tudelningen av bostadsmarknaden allt tydligare mellan tillväxtcentrumen och de kommuner där befolkningen minskar. Antalet hushåll som står i kö till en hyresb...

4.5.2015
Mer detaljerade kommunspecifika hyresuppgifter från ARA

ARA publicerar mer omfattande hyresuppgifter för mottagare av FPA:s allmänna bostadsbidrag. Statistiken publiceras i februari och augusti.

27.3.2015
Från institution mot ett eget hem: Seppos berättelse

Utvecklingsstörda personers boende på institution avvecklas innan 2020. Inom projektet Arjen keskiössä (2012–2014) som koordinerades av ARA och Förbundet Utvecklingsstörning har man skapat nya sätt at...

23.3.2015
ARA-verkstad fokuserade på specialgrupper och byggnadsplanering

Denna gång träffades ARA-verkstaden i Tammerfors med temat "Bra, bättre, bästa planering". Den första dagen låg fokus på utmaningarna inom utvecklingsstörda personers självständiga boende. Den andra d...

21.3.2015
Handbok visar vägen för utvecklingsstörda personers självständiga boende

ARA och Förbundet Utvecklingsstörning har publicerat en handbok där man presenterar ett nytt sätt att ordna utvecklingsstörda personers boende.

11.3.2015

1
2
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar