Nyheter och pressmeddelande 2013

Nyheter

RSS
Mera nyheter

Pressmeddelanden

RSS
  • ARA stöder 2900 bostäder för specialgrupper 14-02-2013
    ARA har reserverat bidrag för byggande, grundrenovering och anskaffning av över 2 900 hyresbostäder för grupper med särskilda behov. Understöd söktes för totalt över 7 000 bostäder, men reservering kunde ges för knappt 43 % av de ansökta bostäderna.
  • Var fjärde bostadslös är under 25 år 14-02-2013
    I november 2012 fanns det 7 850 ensamstående bostadslösa. Bostadslösheten ökade med 3,7 % jämfört med föregående år. Mest ökade bostadslösheten bland ungdomar och invandrare. Också antalet kvinnor och deras relativa andel av de bostadslösa ökade. Uppgifterna framgår av den enkät om bostadsmarknaden som ARA gjorde bland kommunerna.
Mera pressmeddelanden