Långivning för nyproduktion

Räntestödslån och borgenslån

Lån kan beviljas:

  1. kommun eller annat offentligt samfund
  2. samfund som uppfyller de förutsättningar som ställs på allmännyttiga bostadssamfund och som ARA har angett
  3. aktiebolag som de facto ägs av ett ovan nämnt samfund

Lån kan beviljas ett samfund som angivits som allmännyttigt för ett objekt som direkt kommer att ägas av detta eller ett objekt som genomförs i bolagsform. Lån kan beviljas ett angivet allmännyttigt samfunds dotterbolag endast för ett objekt som direkt kommer att ägas av detta.

Utnämning som allmännyttigt samfund ansöks från ARA.
Gå till ytterligare information om hur utnämning ansökas

 
Publicerad 18-02-2013 kl. 12.47, uppdaterad 16-02-2023 kl. 12.44