Ansökan om bostadsrättsbostad

Om man vill ha en bostadsrättbostad måste man lämna in en bostadsansökan till bostadsrättssamfundet. Ett ordningsnummer behövs för ansökan om bostadsrätt. 

Ordningsnumret anger den sökandes ställning, dvs. placeringen bland dem som är intresserade av samma bostad. Den sökande med det minsta numret står först i kön. 

Bekanta dig med anvisningen Ansökan om bostadsrättslägenhet (ohjeet.aso.fi).

Det nya ordningsnumret

Den nya bostadsrättslagen ändrade ansökan om ordningsnummer och val av hyresgäster fr.o.m. den 1.9.2023. De nummer som kommunerna beviljar upphör att gälla den 31.12.2023.

Det nya ordningsnumret är avgiftsbelagt. Numret kostar 9,20 euro och gäller i två år.

En person kan endast ha ett giltigt ARA-ordningsnummer åt gången. Vuxna i samma familj kan ansöka om ett ordningsnummer antigen ensamma eller tillsammans med en annan familjemedlem.

Hur ansöker du bostad under vissa tiden?

Nummer som kommunerna ges är giltigt ännu till den 31 december 2023. Under övergångsperioden 1.9–31.12.2023 kan man ansöka om bostadsrättsbostäder med ordningsnummer som beviljats av både kommunen och ARA. Under denna tid prioriteras kommunernas ordningsnummer när man ansöker om bostad. Efter 1.1.204 bostad ansöks bara med ARAs nummer.

Se ytterligare information på följande innehåller.

  Från början av september 2023 till slutet av samma år kan du söka bostad både med kommunens lokala nummer och med ARAs ordningsnummer som täcker hela landet.

  Alla nya ordningsnummer ansöks i ARAs ordningsnummertjänst.

  Kommunerna ger inte längre ordningsnummer.

  • Med kommunens nummer kan man söka bostäder inom den kommun som gett numret - precis som hittills. Kommunens ordningsnummer har en bättre ställning lokalt under övergångsperioden, eftersom det är äldre.

   Med ARAs ordningsnummer kan du söka bostäder i hela Finland.

  Valet av hyresgäster görs av det samfund som äger bostäderna

  Bostadsrättssamfundet som äger bostäder godkänner bostadsrättshavarna, dvs. invånarna, i sina bostäder. Samfundet kontrollerar också sökandenas förmögenhet.

  Förmögenhetsgränserna gäller sökanden under 55 år.

  Från och med 1.1.2024 kan du söka bostad bara med ARAs ordningsnummer som täcker hela landet.

  Kommunernas numren är ännu inte i kraft. 

  Valet av hyresgäster görs av det samfund som äger bostäderna

  Bostadsrättssamfundet som äger bostäder godkänner bostadsrättshavarna, dvs. invånarna, i sina bostäder. Samfundet kontrollerar också sökandenas förmögenhet.

  Förmögenhetsgränserna gäller sökanden under 55 år.

  Det finns cirka 52 000 bostadsrättsbostäder i 48 kommuner. Bostäderna ägs av 19 bostadsrättssamfund.

  Samfund som äger bostadsrättsbostäder:

  1. Asumisoikeusyhdistys Suomen Omakoti 
  2. Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy 
  3. AVAIN Asumisoikeus Oy 
  4. Avo-Asumisoikeus Oy 
  5. ES-Laatuasumisoikeus Oy
  6. Helsingin Asumisoikeus Oy - HASO 
  7. Helsingin Seudun Asumisoikeusyhdistys 
  8. Jyväskylän seudun asumisoikeusyhdistys
  9. Kanta-Suomen Asumisoikeusyhdistys 
  10. Mikkelin Asumisoikeus Oy 
  11. Oy Vaasan Asumisoikeus-Vasa Bostadsrätt Ab 
  12. Varttuneiden Asumisoikeusyhdistys Jaso 
  13. KAS asumisoikeus Oy 
  14. Siilinjärven Asumisoikeus Oy 
  15. TA-Asumisoikeus Oy  
  16. Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy 
  17. YH-Asumisoikeus Länsi Oy 
  18. Asoasunnot Uusimaa Oy 
  19. Mangrove Asumisoikeus Oy 

  Kommuner som har bostadsrättsbostäder: 

  1. Esbo
  2. Fredrikshamn
  3. Hattula 
  4. Helsingfors 
  5. Hollola 
  6. Hyvinge 
  7. Tavastehus 
  8. Imatra 
  9. Joensuu 
  10. Jyväskylä 
  11. Träskända
  12. S:t Karins 
  13. Kangasala 
  14. Kempele 
  15. Kervo 
  16. Kyrkslätt 
  17. Kotka 
  18. Kouvola 
  19. Kuopio 
  20. Lahtis
  21. Villmanstrand
  22. Laukas
  23. Lempäälä 
  24. Lundo 
  25. Lojo
  26. S:t Michel
  27. Muurame 
  28. Mäntsälä 
  29. Nådendal 
  30. Nokia 
  31. Nurmijärvi 
  32. Uleåborg 
  33. Birkala
  34. Borgå
  35. Reso 
  36. Riihimäki 
  37. Rovaniemi 
  38. Salo 
  39. Siilinjärvi 
  40. Sibbo 
  41. Tammerfors
  42. Åbo
  43. Tusby
  44. Vasa 
  45. Vanda
  46. Vihtis 
  47. Ylöjärvi 
  48. Äänekoski.

  A) Att ansöka om ARAs ordningsnummer på webben:

  1. Ansök om nummer i ARAs ordningsnummertjänst.
  2. Logga in i tjänsten t.ex. med dina nätbankskoder.
  3. Fyll i nummeransökan.
  4. Betala för numret (9,20 euro).

  När du har fått numret kan du göra en bostadsansökan till det bostadsrättssamfund som äger bostaden som du är intresserad av. Du kan söka bostad på vilken ort som helst. Ordningsnumret är tidsbundet och gäller i två år. En ansökare kan ha bara ett gillande ordningsnummer.

  B) Att ansöka om ARAs ordningsnummer med pappersblankett:

  Du kan också ansöka om ordningsnummer med pappersansökan.

  1. Skriv ut den nedladdningsbara blanketten från ARAs webbtjänst eller hämta den från statens, kommunernas och bostadsrättssamfundens serviceställen.
  2. Skicka ansökan och kvittot på betalningen av numret per post till ARA.
  3. ARA skickar dig ett ordningsnummer per post efter att ansökan har behandlats.

  När du har fått numret ska du göra en bostadsansökan till den bostadsrättssammanslutning som äger bostaden som du är intresserad av. Du kan söka bostad på vilken ort som helst. Ordningsnumret är tidsbundet och gäller i två år. En ansökare kan ha bara ett gillande ordningsnummer.

  C) Samfundet kan ansöka om ett ordningsnummer för din räkning från och med den 1.9.2023

  Det bostadsrättssamfund från vilket du söker bostaden kan ansöka om ett ordningsnummer för din räkning. De gör det när de har tagit emot din bostadsansökan. Detta måste dock avtalas separat med samfundet. De ansöker inte automatiskt om numret för dig.

  I samfundets bostadsansökan måste det finnas en punkt för fullmakt, om den bostadssökande vill att samfundet ansöker om numret för dennes räkning.

  Samfundet fakturerar bostadssökanden för den avgift som påkommer till följd av ansökan om numret.

  Om du inte får den bostad du söker, förblir numret i kraft. Med det kan du senare söka en annan bostad.

  Publicerad 09-11-2021 kl. 19.57, uppdaterad 13-09-2023 kl. 9.23