Ansökan om bostadsrättsbostad

Ett ordningsnummer behövs för ansökan om bostadsrätt. Ordningsnumret anger den sökandes ställning, dvs. placeringen bland dem som är intresserade av samma bostad. Den sökande med det minsta numret står först i kön.

Den nya bostadsrättslagen träder i kraft den 1.1.2022 med övergångsbestämmelser. Den nya lagen ändrar ansökan om ordningsnummer och val av hyresgäster fr.o.m. den 1.9.2023.

Det nya ordningsnumret (nummer som ansöks från och med den 1.9.2023):

 • är avgiftsbelagt. Att ansöka om numret kostar cirka 10-12 euro.
 • Gäller i 2 år. De nummer som kommunerna beviljar upphör att gälla den 31.12.2023.
 • Är specifik för den sökande och gäller hela familjen. Den bostadssökande eller familj som söker bostaden kan endast ha 1 giltigt nummer åt gången.

Nya ordningsnumret ansöks i ARAs ordningsnummertjänst som tas i bruk den 1.9.2023. Nummer som kommunerna ges är giltigt ännu till den 31 december 2023. Under tiden mellan 1.9.-31.12.2023 du kan ansöka bostad med både numrar. Efter 1.1.204 bostad ansöks bara med ARAs nummer.

Hur ansöker du bostad under vissa tiden? Se ytterligare information på följande innehåller.

  1. Ansök om nummer hos den kommun på vars områden de bostadsrättsbostäder du är intresserad av befinner sig på. Kommunens ordningsnummer gäller fram till den 31.12.2023.

  2. Lämna in en bostadsansökan till ett samfund som äger bostadsrättsbostäder när du har ett ordningsnummer från kommunen.

  Förmögenhetsgränser vid godkännande av bostadsrättshavare

  Den bostadssökandes förmögenhet påverkar tillgången till bostadsrättsbostaden. Förmögenhetsgränserna gäller personer under 55 år.

  Kommunen godkänner bostadsrättsbostädernas invånare och kontrollerar deras förmögenhet.

   Från början av september 2023 till slutet av samma år kan du söka bostad både med kommunens lokala nummer och med ARAs ordningsnummer som täcker hela landet.

   Alla nya ordningsnummer ansöks i ARAs ordningsnummertjänst.

   Kommunerna ger inte längre ordningsnummer.

   • Med kommunens nummer kan man söka bostäder inom den kommun som gett numret - precis som hittills. Kommunens ordningsnummer har en bättre ställning lokalt under övergångsperioden, eftersom det är äldre.

    Med ARAs ordningsnummer kan du söka bostäder i hela Finland.

   Valet av hyresgäster görs av det samfund som äger bostäderna

   Bostadsrättssamfundet som äger bostäder godkänner bostadsrättshavarna, dvs. invånarna, i sina bostäder. Samfundet kontrollerar också sökandenas förmögenhet.

   Förmögenhetsgränserna gäller sökanden under 55 år.

   Från och med 1.1.2024 kan du söka bostad bara med ARAs ordningsnummer som täcker hela landet.

   Kommunernas numren är ännu inte i kraft. 

   Valet av hyresgäster görs av det samfund som äger bostäderna

   Bostadsrättssamfundet som äger bostäder godkänner bostadsrättshavarna, dvs. invånarna, i sina bostäder. Samfundet kontrollerar också sökandenas förmögenhet.

   Förmögenhetsgränserna gäller sökanden under 55 år.

   Det finns cirka 52 000 bostadsrättsbostäder i 48 kommuner. Bostäderna ägs av 19 bostadsrättssamfund.

   Samfund som äger bostadsrättsbostäder:

   1. Asumisoikeusyhdistys Suomen Omakoti 
   2. Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy 
   3. AVAIN Asumisoikeus Oy 
   4. Avo-Asumisoikeus Oy 
   5. ES-Laatuasumisoikeus Oy
   6. Helsingin Asumisoikeus Oy - HASO 
   7. Helsingin Seudun Asumisoikeusyhdistys 
   8. Jyväskylän seudun asumisoikeusyhdistys
   9. Kanta-Suomen Asumisoikeusyhdistys 
   10. Mikkelin Asumisoikeus Oy 
   11. Oy Vaasan Asumisoikeus-Vasa Bostadsrätt Ab 
   12. Varttuneiden Asumisoikeusyhdistys Jaso 
   13. KAS asumisoikeus Oy 
   14. Siilinjärven Asumisoikeus Oy 
   15. TA-Asumisoikeus Oy  
   16. Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy 
   17. YH-Asumisoikeus Länsi Oy 
   18. Asoasunnot Uusimaa Oy 
   19. Mangrove Asumisoikeus Oy 

   Kommuner som har bostadsrättsbostäder: 

   1. Esbo
   2. Fredrikshamn
   3. Hattula 
   4. Helsingfors 
   5. Hollola 
   6. Hyvinge 
   7. Tavastehus 
   8. Imatra 
   9. Joensuu 
   10. Jyväskylä 
   11. Träskända
   12. S:t Karins 
   13. Kangasala 
   14. Kempele 
   15. Kervo 
   16. Kyrkslätt 
   17. Kotka 
   18. Kouvola 
   19. Kuopio 
   20. Lahtis
   21. Villmanstrand
   22. Laukas
   23. Lempäälä 
   24. Lundo 
   25. Lojo
   26. S:t Michel
   27. Muurame 
   28. Mäntsälä 
   29. Nådendal 
   30. Nokia 
   31. Nurmijärvi 
   32. Uleåborg 
   33. Birkala
   34. Borgå
   35. Reso 
   36. Riihimäki 
   37. Rovaniemi 
   38. Salo 
   39. Siilinjärvi 
   40. Sibbo 
   41. Tammerfors
   42. Åbo
   43. Tusby
   44. Vasa 
   45. Vanda
   46. Vihtis 
   47. Ylöjärvi 
   48. Äänekoski.

   A) 
   Att ansöka om ARAs ordningsnummer på webben:

   1. Ansök om nummer i ARAs ordningsnummertjänst som tas i bruk den 1.9.2021.
   2. Logga in i tjänsten med Suomi.fi-inloggning, dvs. t.ex. med dina nätbankskoder.
   3. Fyll i nummeransökan.
   4. Betala för numret (ca 10-12 euro).
   5. När du har fått numret kan du göra en bostadsansökan till det bostadsrättssamfund som äger bostaden som du är intresserad av. Du kan söka bostad på vilken ort som helst. Ordningsnumret är tidsbundet och gäller i två år. En ansökare kan ha bara ett gillande ordningsnummer.

   B) 
   Att ansöka om ARAs ordningsnummer med pappersblankett:

   Man kan också ansöka om ordningsnummer med pappersansökan hos ARA från och med den 1.9.2023.

   1. Skriv ut den nedladdningsbara blanketten från ARAs webbtjänst eller hämta den från statens, kommunernas och bostadsrättssamfundens serviceställen.
   2. Skicka ansökan och kvittot på betalningen av numret per post till ARA.
   3. ARA skickar dig ett ordningsnummer per post efter att ansökan har behandlats.
   4. När du har fått numret ska du göra en bostadsansökan till den bostadsrättssammanslutning som äger bostaden som du är intresserad av.

   C)
   Samfundet kan ansöka om ett ordningsnummer för din räkning från och med den 1.9.2023

   Det bostadsrättssamfund från vilket du söker bostaden kan ansöka om ett ordningsnummer för din räkning. De gör det när de har tagit emot din bostadsansökan. Detta måste dock avtalas separat med samfundet. De ansöker inte automatiskt om numret för dig.

   I samfundets bostadsansökan måste det finnas en punkt för fullmakt, om den bostadssökande vill att samfundet ansöker om numret för dennes räkning.

   Samfundet fakturerar bostadssökanden för den avgift som påkommer till följd av ansökan om numret.

   Om du inte får den bostad du söker, förblir numret i kraft. Med det kan du senare söka en annan bostad.

   Publicerad 09-11-2021 kl. 19.57, uppdaterad 18-05-2022 kl. 8.59