Rekommendationer och anvisningar i koronatid

En hyresgäst som råkat I betalningssvårigheter bör aktivt söka hjälp 03-04-2020
Om det uppstår svårigheter med betalningen av hyran ska hyresvärden kontaktas utan dröjsmål. Det finns också andra aktörer som kan hjälpa den boende att reda ut sin situation.
Läs mer