Statistik om ARA-bostadsbeståndet

I statistiken beträffande ARAs bostadsbestånd ingår alla bostäder som finansierats med arava- och räntestödslån, med undantag av tioåriga räntestödsprojekt som beviljats 2009–2010 (den s.k. mellanmodellen). Uppgifterna kommer från ARAs datasystem samt från Lainatieto- och ARAKIRE-registren. ARA-bostadsbeståndets uppgifter har kontrollerats genom att jämföra dem med VTJ:s byggnads- och lägenhetsregister.

Uppgifterna uppdateras en gång om året, enligt situationen den 31 december.

Publicerad 10-02-2017 kl. 14.40, uppdaterad 30-05-2017 kl. 13.17