Anvisning för preciserad sökning

Sökfunktionen finns i övre vänstra hörnet på ara.fi-sidan.  Du kan skriva ett eller fler ord direkt i sökrutan. Sökningen inleds av att du trycker på ”Sök”-knappen

  • Om du ger flera sökord lägger systemet till en and-operator (ett ”och”) mellan orden. Sökmotorn letar då reda på sidor där båda orden förekommer.
  • I slutet av ett sökord kan du skriva in operatorn * Med hjälp av asterisken kan du söka en viss del av ordet. Exempelvis leder sökordet hälso* till material som hälsocentral och hälsokontroll.
  • Du kan också sätta en sökmening inom citationstecken. Då behandlas den som en fras. Meningen måste alltså finnas i ett innehåll som sådan.

Webbplatsen ara.fi är trespråkig Sökningen begränsar sig till den språkversion som du är inne i.

Sökmotorn letar också i innehållen i filbilagor (MS Office dokument 2003, 2007, 2010 och pdf-filer).

Preciserad sökning

Om du vill kan du precisera din sökning med olika kriterier. Du ser sökalternativen i spalten till höger på sidan Preciserad sökning.

Sökspalterna i högra kanten upprepas på listningssidorna. Du ser på rubriken för sökfunktionen vilket ämne eller tema den begränsas till (exempelvis nyhets- eller evenemangssök).

Du kan också ta bort den förvalda avgränsningen och söka innehåll på hela webbplatsen