Tjänster för samfundskunder

Anvisningar till inloggning

Suomi.fi-inloggning

ARAs elektroniska ärendetjänster förutsätter stark autentisering av användaren. Det görs med Suomi.fi-identifikation.

E-tjänst för samfundskunder


Hiss- och tillgänglighetsunderstöd och understöd för laddningsinfrastrukturen för elbilar

 

 

Video-anvisningar för hur tjänsten används (på finska)

Inloggning görs med starka autentisering (Suomi.fi-inloggningern).

Obs! Vi rekommenderar att du använder
Firefox- eller Chrome-webbläsare.

 
 

ARA-bostadsbestånd och övervakning


 


 
Video-anvisningar för hur tjänsten används

Inloggning görs med starka autentisering (Suomi.fi-inloggningern).

 

Vad kan samfundet göra vid tjänsten?

Bostadsmarknadsenkäter

Samfundet kan skicka in bostadsmarknadsuppgifter via e-tjänsten.

 

 

 


 

 

 
Publicerad 11-03-2019 kl. 15.56, uppdaterad 25-03-2021 kl. 16.17