Tjänster för samfundskunder

Anvisningar till inloggning

Suomi.fi-inloggning

ARAs elektroniska ärendetjänster förutsätter stark autentisering av användaren. Det görs med Suomi.fi-identifikation.

E-tjänst för samfundskunder


Hiss- och tillgänglighetsunderstöd och understöd för laddningsinfrastrukturen för elbilar

 

 

OBS. Tjänster för tillfället bara på finska.

Katso-kod krävs.

Video-anvisningar för hur tjänsten används (på finska)

Obs! Vi rekommenderar att du använder
Firefox- eller Chrome-webbläsare.

 
 

ARA-bostadsbestånd och övervakning


 

 

Katso-kod krävs.
 
Video-anvisningar för hur tjänsten används
(för tillfället bara på finska)

 

Vad kan bostadsaktiebolag ansöka om?

Hissunderstöd

Du kan ansöka om hissunderstöd för att installera en hiss i ett höghus som inte har en sådan.


Tillgänglighetsunderstöd

Med understödet görs det möjligt att undanröja ett rörelsehinder för att göra byggnaden, dess bostäder eller övriga utrymmen tillgängliga.
 

Understöd för byggande av laddningsinfrastrukturen för elbilar

Understödet kan sökas av samfund som äger en bostadsbyggnad (t.ex. husbolag och hyreshusbolag) eller parkeringsbolag som ägs av ovannämnd samfund.

 

 

Vad kan samfundet göra vid tjänsten?

Bostadsmarknadsenkäter

Samfundet kan skicka in bostadsmarknadsuppgifter via e-tjänsten.

 

 

 

 


 

 

 
Publicerad 11.3.2019 kl. 15.56, uppdaterad 8.1.2020 kl. 11.32