Telefon- och e-posttjänst för utbetalning av reparationsunderstöd

Om du har frågor om utbetalning av understöd (till exempel hur Ara betalar understödet och hur ansöker man om utbetalning), vi betjänar dig via telefon eller per e-post. Kontakta oss inom våra tjänstetider.

För vem

Tjänsten är för både personkunder och husbolag. 

Du kan fråga om utbetalning av följande understöden:

  • reparationsunderstöd för äldre och personer med funktionsnedsättning
  • energiunderstöd för personkunder och husbolag
  • understöd för undersökning av en byggnads skick och för planering av grundliga förbättringar (till person- och samfundkunder)
  • hissi- och tillgänglighetsunderstöd för husbolag
  • understöd för byggande av laddningsinfrastrukturen för elbilar (till samfundkunder).

Kontaktuppgifter

Telefon: 029 525 0950

Tjäntetider: måndag, onsdag och fredag kl. 9-11

E-post: maksatukset(at)ara.fi

Vi betjänar per e-post varje vargdag.

Publicerad 12-03-2021 kl. 13.49, uppdaterad 26-10-2023 kl. 9.21